Vallandamine katseajal pilt

Vallandamine katseajal

Katseajal saavad tööandja ja töötaja üksteist tundma õppida. Töötaja saab vaadata, kas töö ja ettevõte on talle meeltmööda, tööandja aga töötaja jaoks sobiv. Kahjuks võib see viia töötaja vallandamiseni. Kas tööandja võib katseaja jooksul töötaja mingil põhjusel vallandada? Selles blogiartiklis selgitame, mida oodata töötaja või tööandjana. Kõigepealt arutame, millal katseaeg vastab seadusest tulenevatele nõuetele. Järgmisena käsitletakse katseajal vallandamise reegleid.

Seaduslik katseaeg

Kuna katseaja jooksul vallandamise suhtes kehtivad teistsugused nõuded kui katseaja välistele vallandamistele, on esmatähtis see, kas katseaeg vastab seaduse nõuetele. Esiteks peab katseaeg olema mõlemale poolele ühesugune. Teiseks tuleb katseaeg kirjalikult kokku leppida. Selles võib kokku leppida näiteks (kollektiivses) töölepingus.

Katseaja pikkus

Lisaks ei tohi katseaeg olla pikem kui seaduslikult lubatud. See sõltub töölepingu kestusest. Näiteks ütleb seadus, et 6-kuulise või lühema töölepingu korral ei tohi prooviperioodi rakendada. Kui töölepingu kestus on alla 1 aasta, kuid pikem kui 6 kuud, kehtib maksimaalselt 1 kuu. Kui leping sõlmitakse kaheks aastaks või kauemaks (nt määramata ajaks), kehtib maksimaalselt 2 kuud.

Katseaeg sama tööandjaga sõlmitud uues töölepingus

Samuti tuleneb seadusest, et sama tööandjaga sõlmitud uues töölepingus ei ole katseaeg põhimõtteliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui uus tööleping nõuab selgelt erinevaid oskusi või vastutust. Uut katseaega ei tohi arvestada, kui sama töö hõlmab järeltulevat tööandjat (nt ajutine töö). Selle tagajärg on see, et seaduse järgi võib katseajas põhimõtteliselt kokku leppida ainult ühe korra.

Prooviperiood ei vasta seaduslikele nõuetele

Kui katseaeg ei vasta seaduslikele nõuetele (nt kuna see on lubatust pikem), loetakse see kehtetuks. See tähendab, et katseaega pole olemas. Sellel on tagajärjed vallandamise kehtivusele, sest korrapärased õigusnormid vallandamise kohta kohaldada. Selle suhtes kehtivad rangemad nõuded kui vallandamisel katseajal.

Vallandamine katseaja jooksul

Kui katseaeg vastab ülalkirjeldatud juriidilistele nõuetele, kehtib paindlikum vallandamisskeem. See tähendab, et töölepingu saab katseaja jooksul igal ajal üles öelda ilma õiguslikult mõistliku vallandamiseta. Seetõttu võib töötaja prooviperioodil näiteks haiguse korral ka töölt vabastada ja tal ei ole antud juhul õigust pikemale katseajale. Töölepingu ülesütlemisel piisab suulisest avaldusest, kuigi eelistatav on see kinnitada kirjalikult. Töölepingu lõpetamine katseajal võib toimuda nendel tingimustel nii töötaja kui ka tööandja jaoks. See on võimalik ka siis, kui töötaja pole veel oma tööd alustanud. Prooviperioodi jooksul vallandamise korral ei ole tööandja kohustatud jätkama palga maksmist ja lisaks sellele ei ole kohustus (välja arvatud kaalukad asjaolud) kahjutasu maksma.

Vallandamise põhjus

Tööandja ei ole kohustatud töölepingut üles öeldes põhjendama. Töötaja peab aga töötaja palvel seda selgitama. Sama kehtib ka töötaja kohta, kui tööandja soovib ülesütlemiseks motivatsiooni. Vallandamise motivatsioon tuleb esitada kirjalikult.

Õigus hüvitistele

Kui töötaja otsustab prooviperioodil tagasi astuda, ei ole tal õigust WW hüvitistele. Siiski võib tal olla õigus saada sotsiaalabihüvitist vallalt. Kui töötaja vallandatakse haiguse tõttu, võib tal olla õigus saada hüvitist haigushüvitiste seaduse (Ziektewet) alusel.

Diskrimineerimine

Tööandja on aga töölepingu ülesütlemisel kohustatud järgima diskrimineerimise keeldu. Seetõttu ei tohi tööandja lepingut lõpetada seoses soo (nt rasedus), rassi, usu, orientatsiooni, puude või krooniliste haigustega. Siinkohal on siiski asjakohane, et raseduse või kroonilise haiguse ajal on katseajaga katkestamine lubatud seoses üldise vallandamise põhjusega.

Kui vallandamine on diskrimineeriv, saab osariigi kohus selle tühistada. Seda tuleb taotleda kahe kuu jooksul pärast vallandamist. Sellise taotluse rahuldamiseks peab tööandja olema tõsiselt süüdi. Kui kohus otsustab töötaja kasuks, on tööandja võlgu, kuna vallandamisteadet peetakse kehtetuks. Tööandja ei ole kohustatud kahju hüvitama. Tühistamise asemel on diskrimineeriva lõpetamise korral võimalik nõuda ka õiglast hüvitist, mille puhul ei pea tõsiseid etteheiteid tõendama.

Kas teil on katseajal ees vallandamine või kavatsete töötajat vallandada? Kui jah, siis võtke ühendust Law & More. Meie advokaadid on tööõiguse valdkonna eksperdid ja annavad teile menetluse ajal hea meelega juriidilist nõu või abi. Kas teil on küsimusi meie teenuste või vallandamise kohta? Lisateavet leiate ka meie saidilt: vallandamine.sait.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsuspoliitika
Law & More B.V.