Kontorikaebuste menetlus

Law & More hindab klientide rahulolu. Meie ettevõte teeb kõik endast oleneva, et olla teie teenistuses. Sellegipoolest võib juhtuda, et olete rahul meie teenuste teatud aspektiga. Allpool leiate toimingu, mida sellisel juhul saate võtta.

Juhul, kui olete rahul loovutamislepingu sõlmimise ja rakendamise, meie teenuste kvaliteedi või arve summa osas, palutakse teil esitada vastuväited kõigepealt oma advokaadile. Võite võtta ühendust ka meie ettevõtte hr TGLM Meevis'ega. Meie ettevõte tegeleb kaebusega meie kontorikaebuste menetluses kirjeldatud korras.

Leiame teiega nõu pidades võimalikult kiiresti lahenduse tõstatatud probleemile. Kinnitame sellise lahenduse alati kirjalikult. Võite oodata, et saame teie kaebusele 4 nädala jooksul kirjalikult vastuse. Juhul kui peame sellest terminist kõrvale kalduma, teavitame teid sellest aegsasti ja nimetame kõrvalekalde põhjuse ning tähtaja, mille jooksul võite oodata meilt reaktsiooni.

Artikkel 1 Mõisted

Selles kaebuste menetlemise menetluses on allpool esitatud mõistetel järgmine tähendus:

kaebus: mis tahes kirjalik avaldus kliendi või tema nimel advokaadi või tema vastutusel töötava (te) isiku (te) suhtes rahulolematuse kohta seoses klienditeeninduse osutamise või täitmisega kutseteenuste osutamiseks (overeenkomst van opdracht), osutatud teenuste kvaliteeti või nende eest makstud summat, välja arvatud kaebus Madalmaade advokaadikutse seaduse (4) lõike XNUMX tähendusesAdvocatenwet);

kaebuse esitaja: klient või tema esindaja kaebust esitades;

kaebuste ametnik: advokaat, kellele on ette nähtud kaebuse menetlemine, algselt hr TGLM Meevis.

Artikkel 2 Kohaldamisala

2.1 Käesolevat kaebuste esitamise korda kohaldatakse kõigi teenusepakkujate poolt pakutavate ametialaste teenuste osas Law & More B.V. oma klientidele.

2.2 Selle eest vastutab iga advokaat Law & More B.V. käsitleda kõiki kaebusi vastavalt käesolevale kaebuste menetlusele.

Artikkel 3 Eesmärgid

Selle kaebuste esitamise korra eesmärk on:

  • kehtestada kord, mille abil saab klientide kaebusi lahendada lahendustele orienteeritud viisil ja mõistliku aja jooksul;
  • kehtestada protseduur kliendi kaebuse põhjuse tuvastamiseks;
  • säilitada ja parandada olemasolevaid kliendisuhteid, käsitledes kaebusi nõuetekohaselt;
  • edendada kaebustele reageerimist kliendikeskselt;
  • parandada teenuste kvaliteeti kaebuste lahendamise ja analüüsimisega.

Artikkel 4 Teave teenuse osutamise alustamisel

4.1 See kaebuste esitamise kord on avalikustatud. Igas kliendiga sõlmitud sõlmitud kirjas teavitatakse klienti, et on olemas kaebuste menetlus ja et seda menetlust kohaldatakse osutatavate teenuste suhtes.

4.2 Töölevõtmise tüüptingimused (Tingimused), mis kehtivad kliendi töövõtu korral (ka kliendiga seotud töövõtukirja alusel), peab tuvastama selle sõltumatu osapoole või asutuse, kellele saab kaebuse saamiseks esitada kaebuse, mida ei ole selle kaebuste menetluse kohaselt lahendatud siduvat otsust.

4.3 Kaebused käesoleva kaebemenetluse artikli 1 tähenduses, mida ei lahendatud pärast nende menetlemist vastavalt käesolevale kaebuste menetlusele, võib esitada vaidluskomisjoni eestkostele (Geschillencommissie Advocatuur).

Artikkel 5 Sisemine kaebuste esitamise kord

5.1 Kui klient pöördub kontorisse kaebuse kohta antud juhiste kohta Law & More B.V.., edastatakse kaebus kaebuste eest vastutavale ametnikule.

5.2 Kaebuste eest vastutav ametnik teavitab kaebuse esitamisest isikut, kelle vastu kaebus on tehtud, ning annab kaebuse esitajale ja isikule, kelle vastu kaebus on tehtud, võimalust kaebust selgitada.

5.3 Isik, kelle vastu kaebus on esitatud, püüab probleemi lahendada koos asjaomase kliendiga, olenemata sellest, kas kaebuse eest vastutav ametnik sekkub või mitte.

5.4 Kaebuste eest vastutav ametnik lahendab kaebuse nelja nädala jooksul pärast kaebuse saamist või teavitab kaebuse esitajat põhjendades selle tähtaja kõrvalekaldumistest, märkides tähtaja, mille jooksul kaebuse kohta arvamus esitatakse.

5.5 Kaebuste eest vastutav ametnik teavitab kaebuse esitajat ja isikut, kelle vastu kaebus on esitatud, kirjalikult arvamusest kaebuse sisulisuse kohta koos soovitustega või mitte.

5.6 Kui kaebusega tegeleti rahuldavalt, kirjutavad kaebuse esitaja, kaebuste eest vastutav ametnik ja isik, kelle vastu kaebus on esitatud, arvamusele kaebuse sisulisuse kohta.

Artikkel 6 Konfidentsiaalsus ja tasuta kaebuste menetlemine

6.1 Kaebuste eest vastutav ametnik ja isik, kelle vastu kaebus on esitatud, peavad kaebuse käsitlemisel konfidentsiaalset.

6.2 Kaebuse esitaja ei pea kaebuse menetlemise kulude eest hüvitist maksma.

Artikkel 7 Kohustused

7.1 Kaebuste eest vastutav ametnik vastutab kaebuse õigeaegse menetlemise eest.

7.2 Isik, kelle vastu kaebus on esitatud, teavitab kaebuste eest vastutavat ametnikku kõigist kontaktidest kaebuse esitajaga ja võimalikest lahendustest.

7.3 Kaebuse eest vastutav ametnik teavitab kaebuse esitajat kaebuse menetlemisest.

7.4 Kaebuse eest vastutav ametnik tagab kaebuse toimiku pidamise.

Artikkel 8 Kaebuse registreerimine

8.1 Kaebuste eest vastutav ametnik registreerib kaebuse, tuvastades kaebuse teema.

8.2 Kaebuse võib jagada eraldi teemadeks.

8.3 Kaebuste eest vastutav ametnik annab regulaarselt aru kaebuste käsitlemise kohta ja annab soovitusi uute kaebuste vältimiseks ja menetluste täiustamiseks.

8.4 Kõik aruanded ja soovitused arutatakse läbi ja esitatakse otsustamiseks vähemalt kord aastas.

Kas sa tahad teada mida? Law & More saab teie kui advokaadibüroo heaks teha Eindhoven ja Amsterdam?
Seejärel võtke meiega ühendust telefonil +31 40 369 06 80 või saatke e-kiri aadressil:
härra. Tom Meevis, advokaat Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
härra. Maxim Hodak, advokaat aadressil & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More