UBO registreerib Hollandis 2020. aastal

Euroopa direktiivid nõuavad liikmesriikidelt UBO registri loomist. UBO on Ultimate Beneficial Owner. UBO register paigaldatakse Hollandisse 2020. aastal. See tähendab, et alates 2020. aastast on ettevõtted ja juriidilised isikud kohustatud registreerima oma (sisesed) otsesed omanikud. Osa UBO isikuandmetest, näiteks nimi ja majanduslikud huvid, avalikustatakse registri kaudu. UBO-de privaatsuse kaitseks on siiski olemas garantiid.

UBO registreerib Hollandis 2020. aastal

UBO registri loomine põhineb Euroopa Liidu neljandal rahapesuvastasel direktiivil, mis käsitleb võitlust finants- ja majanduskuritegude nagu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. UBO register aitab sellele kaasa, pakkudes läbipaistvust isiku kohta, kes on ettevõtte või juriidilise isiku lõplik tegelik tulusaaja. UBO on alati füüsiline isik, kes määrab ettevõttesisese sündmuste käigu, olgu see siis kulisside taga või mitte.

UBO register saab osaks äriregistrist ja kuulub seega kaubanduskoja hallamisse.

Loe lähemalt: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Jaga