Millal on teil lubatud oma partneri alimentidekohustus lõpetada?

If the court decides after a divorce that you are obliged to pay alimony to your ex-partner, this is bound to a certain period of time. Despite this period of time, in practice it often happens that after some time you can unilaterally reduce or even end the alimony altogether. Are you obliged to pay alimony to your ex-partner and have you found out, for example, that he or she is living with a new partner? In that case, you have a reason to terminate the alimony obligation. However, you must be able to prove that there is a cohabitation. If you have lost your job or otherwise have less financial capacity, then this is also a reason to reduce the partner alimony. If your ex-partner does not agree to a change or terminate the alimony, you can arrange this in court. You will need a lawyer to do this. A lawyer will have to submit an application for this to the court. Based on this application and the opposing party’s defence, the court will make a decision. Law & More’s divorce lawyers are specialised in questions relating to partner alimony. If you think that your ex-partner is no longer allowed to receive partner alimony or if you think that the amount should be reduced, please contact our experienced lawyers directly so that you do not pay alimony unnecessarily.

Millal on teil lubatud oma partneri alimentidekohustus lõpetada?

Oma endise partneri ülalpidamise kohustus võib lõppeda järgmistel viisidel:

  • Üks ekspartneritest sureb;
  • Alimentide saaja abiellub uuesti, läheb vabaabielus või sõlmib registreeritud kooselu;
  • Alimentide saajal on piisavalt sissetulekuid või isik, kes on kohustatud alimente maksma, ei saa enam alimente maksta;
  • Vastastikku kokku lepitud tähtaeg või juriidiline tähtaeg aegub.

Alimentide maksmise kohustuse lõppemisel on alimentide saajale suured tagajärjed. Tal tuleb teatud summa kuus ära jätta. Seetõttu hindab kohtunik enne sellise otsuse tegemist hoolikalt.

Uus suhe endine partner
A common point of discussion in practice concerns the cohabitation of the alimony recipient. In order to terminate partner alimony, there must be a cohabitation ‘as if they were married’ or as if they were in a registered partnership. There is only a cohabitation as if they were married when the cohabitants have a common household, when they have an affective relationship that is also lasting and when it turns out that the cohabitants take care of each other. It must therefore be a long-term cohabitation, a temporary relationship does not have this purpose. Whether all these requirements are fulfilled is often decided by a judge. The judge will interpret the criteria in a limited way. This means that the judge does not easily decide that there is a cohabitation as if they were married. If you want to terminate the obligation of partner alimony, you have to prove the cohabitation.

If there is indeed a case of ‘living together again’ with a new partner, then the person who is entitled to partner alimony has definitively lost his or her right for alimony. This is also the case when your ex-partner’s new relationship is broken off again. Therefore, you cannot be obliged to pay alimony to your ex-partner again, because his or her new relationship has ended.

Uue suhte alimentide maksja
Samuti on võimalik, et teie kui alimentide maksja saab endale uue partneri, kellega abiellute, elate koos või sõlmite registreeritud kooselu. Sel juhul on teil lisaks oma endisele partnerile alimentide maksmise kohustusele ka ülalpidamiskohustus oma uue partneri ees. Mõnes olukorras võib see kaasa tuua teie endisele partnerile makstavate alimentide summa vähenemise, kuna teie kandevõime tuleb jagada kahe inimese vahel. Sõltuvalt teie sissetulekust võib see tähendada ka seda, et saate lõpetada alimentide maksmise kohustuse oma endise partneri suhtes, kuna teie maksevõime on ebapiisav.

Partneri alimentidekohustuse lõpetamine koos
Kui teie endine partner nõustub partneri alimentide lõpetamisega, võite selle sätestada kirjalikus lepingus. Law & More’s lawyers can draw up a formal agreement for you. This agreement must then be signed by you and your ex-partner.

Partneri alimentide kokkuleppimine
Teie ja teie endine partner saate vabalt kokku leppida partneri alimentide kestuses ja suuruses. Kui alimentide kestuse osas pole midagi kokku lepitud, rakendub õiguslik tähtaeg automaatselt. Pärast seda perioodi lõpeb alimentide maksmise kohustus.

Partneri alimentide juriidiline termin
Kui olete lahutatud enne 1. jaanuari 2020, on partneri alimentide maksimaalne kestus 12 aastat. Kui abielu ei ole kestnud kauem kui viis aastat ja teil pole lapsi, võrdub alimentide tähtaeg abielu kestusega. Need juriidilised tingimused kehtivad ka registreeritud kooselu lõppedes.

Alates 1. jaanuarist 2020 kehtivad muud eeskirjad. Kui olete lahutatud pärast 1. jaanuari 2020, on alimentide periood võrdne poolega abielu kestusest, maksimaalselt 5 aastat. Sellest reeglist on siiski tehtud mõned erandid:

  • Kui olete olnud abielus 15 aastat ja saate oma vanaduspensioni taotleda 10 aasta jooksul, võite alimente nõuda kuni vanaduspensioni jõustumiseni.
  • Kas olete üle 50 aasta vana ja kas olete olnud abielus vähemalt 15 aastat? Sel juhul on alimentide maksimumperiood 10 aastat.
  • Kas teil on alla 12-aastaseid lapsi? Sel juhul jätkatakse partneri alimente kuni noorim laps saab 12-aastaseks.

Kui olete olukorras, mis õigustab partneri alimentide lõpetamist või vähendamist, ärge kõhelge ühendust võtmast Law & More. Law & More’s specialised lawyers can advise you further on whether it is wise to start proceedings to reduce or even terminate alimony.

Jaga