Vanemliku võimu pilt

Vanemlik autoriteet

Lapse sündides on lapse emal automaatselt vanemlik võim lapse üle. Välja arvatud juhtumid, kus ema ise on sel ajal veel alaealine. Kui ema on lapse sünni ajal abielus oma elukaaslasega või tal on registreeritud kooselu, on lapse isal ka automaatselt vanemlik autoriteet. Kui lapse ema ja isa elavad eranditult koos, ei kehti ühine hooldusõigus automaatselt. Kooselu korral peab lapse isa soovi korral lapse vallas tunnustama. See ei tähenda, et partneril on ka lapse hooldusõigus. Selleks peavad vanemad ühiselt esitama kohtule ühise hooldusõiguse taotluse.

Mida tähendab vanemlik autoriteet?

Vanemlik autoriteet tähendab, et vanematel on õigus otsustada oma alaealise lapse elus oluliste otsuste üle. Näiteks meditsiinilised otsused, koolivalik või otsus, kus lapsel on peamine elukoht. Hollandis on meil ühepealine hooldusõigus ja ühine hooldusõigus. Ühe peaga hooldusõigus tähendab, et hooldusõigus on ühel vanemal ja ühine hooldusõigus tähendab seda, et hooldusõigust teostavad mõlemad vanemad.

Kas ühist asutust saab muuta ühe peaga asutuseks?

Põhiprintsiip on see, et abielu sõlmimise ajal olnud ühine hooldusõigus jätkub ka pärast lahutust. See on sageli lapse huvides. Lahutusmenetluses või lahutusjärgsetes menetlustes võib üks vanematest siiski paluda kohtul üle võtta ühe peaga hooldusõigus. See taotlus rahuldatakse ainult järgmistel juhtudel:

  • kui on vastuvõetamatu oht, et laps jääb vanemate vahele lõksu või kaotsi, ning eeldatavasti ei parane see lähitulevikus piisavalt, või
  • hooldusõiguse muutmine on muidu vajalik lapse huvides.

Praktiline kogemus on näidanud, et taotlusi ühe juhi volituste saamiseks rahuldatakse ainult erandjuhtudel. Üks eespool nimetatud kriteeriumidest peab olema täidetud. Kui ühe peaga hooldusõiguse taotlus rahuldatakse, ei ole hooldatav vanem enam kohustatud teise vanemaga nõu pidama, kui on seotud lapse elus oluliste otsustega. Hooldusõigusest ilma jäetud vanemal pole seega enam lapse elus sõnaõigust.

Lapse parimad huvid

„Lapse parimatel huvidel” pole konkreetset määratlust. See on ebamäärane kontseptsioon, mida tuleb täita iga peresituatsiooni asjaoludega. Seetõttu peab kohtunik sellises avalduses uurima kõiki asjaolusid. Praktikas kasutatakse siiski mitmeid fikseeritud lähtepunkte ja kriteeriume. Oluline lähtepunkt on see, et ühine asutus tuleb säilitada ka pärast lahutust. Vanemad peavad suutma koos lapse kohta olulisi otsuseid langetada. See tähendab ka seda, et vanemad peavad saama omavahel hästi suhelda. Ainult hooldusõiguse saamiseks ei piisa aga kehvast suhtlusest või peaaegu üldse suhtlemisest. Alles siis, kui vanemate omavaheline halb suhtlus tekitab riski, et lapsed jäävad vanemate vahele kinni ja kui see ei parane lühikese aja jooksul, lõpetab kohus ühise hooldusõiguse.

Menetluse käigus võib kohtunik mõnikord küsida ka eksperdi nõu, et teha kindlaks, mis on lapse huvides. Seejärel võib ta näiteks paluda lastekaitseametil uurida ja anda välja aruanne selle kohta, kas ühekordne või ühine hooldusõigus on lapse huvides.

Kas autoriteeti saab muuta ühepealisest ühiseks?

Kui on olemas ühe peaga hooldusõigus ja mõlemad vanemad soovivad selle ühiseks hooldusõiguseks muuta, saab selle korraldada kohtu kaudu. Seda saab taotleda kirjalikult või digitaalselt vormi kaudu. Sel juhul tehakse hooldusregistrisse märge selle kohta, et kõnealusel lapsel on ühine hooldusõigus.

Kui vanemad pole nõus hooldusõiguse üleminekul ühiseks hooldusõiguseks, võib vanem, kellel sel ajal hooldusõigust pole, anda asja kohtusse ja taotleda kaaskindlustust. See lükatakse tagasi ainult siis, kui on olemas ülalnimetatud salajane ja kaotatud kriteerium või kui tagasilükkamine on lapse huvides muul viisil vajalik. Praktikas rahuldatakse sageli taotlus ainuhooldusõiguse muutmiseks ühiseks hooldusõiguseks. Seda seetõttu, et Hollandis on meil võrdse vanemluse põhimõte. See põhimõte tähendab, et isadel ja emadel peaks olema lapse hooldamisel ja kasvatamisel võrdne roll.

Vanemliku võimu lõpp

Vanemate hooldusõigus lõpeb seadusega kohe, kui laps saab 18-aastaseks. Sellest hetkest alates on laps täisealine ja tal on õigus ise oma elu üle otsustada.

Kas teil on vanemliku võimu kohta küsimusi või kas soovite, et teid abistataks vanemliku ainuvõimu taotlemisel? Palun pöörduge otse meie kogenud perekonnaõiguse juristide poole. Advokaadid aadressil Law & More nõustab teid hea meelega sellistes menetlustes teie lapse huvides.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsuspoliitika
Law & More B.V.