Muudatused tööõiguses

Muudatused tööõiguses

Tööturg muutub erinevate tegurite mõjul pidevalt. Üks on töötajate vajadused. Need vajadused tekitavad tööandja ja töötajate vahel hõõrdumist. See tingib selle, et koos nendega peavad muutuma ka tööõiguse normid. Alates 1. augustist 2022 on tööõiguses sisse viidud mitmeid olulisi muudatusi. Läbi EL direktiivi läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste rakendamise seaduse, tööhõive muster kujundatakse läbipaistvaks ja prognoositavaks turuks. Allpool on muudatused ükshaaval välja toodud.

Ettenähtav tööaeg

Alates 1. augustist 2022, kui olete ebastandardse või ettearvamatu tööajaga töötaja, peate oma võrdluspäevad ja -tunnid eelnevalt fikseerima. See näeb ette ka järgmist. Töötajad, kes on töötanud vähemalt 26 nädalat, saavad taotleda tööd prognoositavamate ja kindlamate töötingimustega. Kui ettevõttes töötab vähem kui 10 töötajat, tuleb kolme kuu jooksul anda kirjalik ja põhjendatud vastus. Kui ettevõttes on üle 10 töötaja, on selleks tähtajaks üks kuu. Tööandjalt oodatakse õigeaegset vastust, sest vastasel juhul tuleks taotlus rahuldada ilma küsimusteta.

Lisaks muudetakse tööst keeldumise etteteatamistähtajaks neli päeva enne tööleasumist. See tähendab, et töötajana võite keelduda töötamisest, kui tööandja seda nõuab vähem kui neli päeva enne töö algust.

Õigus tasuta kohustuslikule haridusele/koolitusele

Kui töötajana soovite või vajate koolitusel osaleda, peab teie tööandja tasuma kõik koolitusega seotud kulud, sealhulgas lisakulud õppevahendite või reisikulude eest. Lisaks tuleb anda võimalus koolitusel osaleda tööajal. Uus määrus 1. augustist 2022 keelab töölepingus kokku leppida kohustusliku koolituse õppekulu klausli. Alates sellest kuupäevast kehtivad need reeglid ka olemasolevate lepingute suhtes. Seejuures ei oma tähtsust, kas oled õpingud hästi või halvasti läbinud või tööleping lõpeb.

Mis on kohustuslikud koolitused?

Siseriiklikust või Euroopa õigusest tulenev koolitus kuulub kohustusliku koolituse alla. Kaasatud on ka kollektiivlepingust või õigusliku positsiooni määrusest tulenev koolitus. Samuti funktsionaalselt vajalik või jätkamist võimaldav koolituskursus, kui funktsioon vabaneb. Koolitus või haridus, mille te töötajana peate kutsekvalifikatsiooni saamiseks läbima, ei kuulu automaatselt kohustusliku koolituse alla. Peamine tingimus on, et tööandja on skeemi alusel kohustatud pakkuma töötajatele teatud koolitusi.

Abitegevused

Abitegevused on töö, mida teete lisaks ametijuhendis toodud tegevustele, näiteks ettevõtte väljasõitude korraldamine või oma ettevõtte ajamine. Need tegevused võivad olla töölepingus kokku lepitud, kuid need tegevused võivad olla ka keelatud. Alates 22. aasta augusti algusest on kõrvaltegevuse klauslile tuginemiseks vaja objektiivset põhjendust. Objektiivse põhjenduse näiteks on see, kui tegelete tegevustega, mis võivad kahjustada organisatsiooni mainet.

Laiendatud avalikustamiskohustus

Tööandja teavitamiskohustust on laiendatud järgmistele teemadele. Töötajat tuleb teavitada:

 • töölepingu lõpetamise kord, sealhulgas nõuded, lõppkuupäev ja aegumiskuupäevad;
 • tasustatud puhkuse vormid;
 • katseaja kestus ja tingimused;
 • töötasu, sh tähtajad, summa, komponendid ja makseviis;
 • Õigus koolitusele, selle sisu ja ulatus;
 • mille eest töötaja on kindlustatud ja millised organid seda haldavad;
 • tähtajalise töölepingu korral rendileandja nimi;
 • töötingimused, toetused ja kulud ning sidemed Madalmaadest teise EL riiki lähetuse korral.

Fikseeritud tööajaga ja ettearvamatu tööajaga inimeste vahel on erinevus. Ettenähtava tööaja puhul peab tööandja teavitama tööperioodi pikkusest ja ületunnitöö tasumisest. Ettearvamatu tööajaga peate olema kursis

 • tööajad;
 • minimaalne tasustatud tundide arv;
 • töötasu miinimumtöötundide arvu ületavate tundide eest;
 • kokkukutsumise minimaalne aeg (vähemalt neli päeva ette).

Tööandjate jaoks on viimane muudatus see, et neil ei ole enam kohustust määrata ühte või mitut töökohta, kui töötajal ei ole kindlat töökohta. Seejärel võib näidata, et saate ise oma töökoha määrata.

Töötajana ei saa te sattuda ebasoodsasse olukorda, kui soovite mõnda neist ainetest sooritada. Seega ei saa töölepingut üles öelda ühelgi nimetatud põhjustel.

Kontakt

Kas teil on tööõigusega seotud küsimusi? Seejärel võtke julgelt ühendust meie juristidega aadressil [meiliga kaitstud] või helistage meile numbril +31 (0)40-3690680.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsuspoliitika
Law & More B.V.