Pensionilahutus

Lahutuse korral on teil mõlemal õigus saada pool oma partnerite pensionist. See on seaduses kirjas. See puudutab ainult teie abielu või registreeritud kooselu ajal kogutud pensioni. Seda jaotust nimetatakse pensioni võrdsustamiseks. Kui soovite pensioni teisiti jagada, võite selles osas kokkulepped sõlmida. Võite lasta notaril need lepingud kirja panna oma abielueelsesse või partnerluslepingusse või lasta advokaadil või lepitajal need lepingud lahutuslepingusse kirja panna. See on dokument, mis sisaldab kõiki kokkuleppeid, näiteks teie asjade, kodu, pensioni, võlgade jaotamist ja alimentide korraldamist. Võite valida ka teise jaotuse. Sellisel juhul kompenseerite oma õiguse pensionile muude õigustega. Näiteks kui saate suurema osa oma pensionist, saate oma abikaasalt vähem alimente saada.

Law & More B.V.