Lahutus pole süüdi

Süüvaba lahutus on lahutus, mille puhul abielu lõpetamine ei nõua kummagi poole ülekohut. Seadused, mis näevad ette süüta lahutamise, võimaldavad perekohtul abielulahutuse kummagi poole avalduse peale lahutada, ilma et nõutaks avaldajalt tõendeid selle kohta, et kostja on rikkunud abielulepingut. Kõige tavalisem põhjus, miks lahutused süüst põhjustatud on, tulenevad lepitamatutest erinevustest või isiksuse konfliktidest, mis tähendab, et paar ei suutnud oma erimeelsusi lahendada.

Law & More B.V.