Mis on kautsjon

Kautsjon on kokkulepe, kus üks isik on nõus teise isiku vara füüsiliselt valdusse võtma hoidmiseks või muul eesmärgil, kuid ei võta seda omandiõigusse, mõistes, et see tagastatakse hiljem.

Law & More B.V.