Mida teeb kommertsadvokaat

Äriadvokaadi roll on tagada äritehingute seaduslikkus, nõustades ettevõtteid nende seaduste ja kohustuste, sealhulgas ettevõtte ametnike kohustuste ja vastutuse osas. Selleks peavad neil olema teadmised lepinguõiguse, maksuõiguse, raamatupidamise, väärtpaberite seaduse, pankroti, intellektuaalomandi õiguste, litsentside väljastamise, tsoonide seaduste ja nende ettevõtete äritegevusele omaste seaduste kohta, kus nad töötavad.

Law & More B.V.