Mida teevad ettevõtte juristid

Ettevõtte advokaadi roll on tagada äritehingute seaduslikkus, nõustades ettevõtteid nende seaduste ja kohustuste, sealhulgas ettevõtte ametnike kohustuste ja vastutuse osas. Selleks peavad neil olema teadmised lepinguõiguse, maksuõiguse, raamatupidamise, väärtpaberite seaduse, pankroti, intellektuaalomandi õiguste, litsentside väljastamise, tsoneerimise seaduste ja nende ettevõtete äritegevusele omaste seaduste kohta, kus nad töötavad.

Law & More B.V.