Märkus vaikenäite kohta

Märkus vaikenäite kohta

Mis on vaikimisi teatis?

Kahjuks juhtub piisavalt sageli, et lepingupool jätab oma kohustused täitmata või ei täida seda õigeaegselt või nõuetekohaselt. A maksehäirete teatis annab sellele osapoolele uue võimaluse mõistliku aja jooksul (nõuetekohaseks) täita. Pärast kirjas märgitud mõistliku tähtaja möödumist on võlgnik sisse vaikimisi. Kohanemine on vajalik selleks, et oleks võimalik näiteks leping lõpetada või kahjutasu nõuda. Olenevalt asjaoludest ei pruugi vaikimisi nõuda. Näitena võib tuua olukorrad, kus esinemine on jäädavalt võimatu, näiteks fotograaf, kes ei ilmu pulma.

Vaikimisi ilma ette teatamata?

Teatud olukordades toimub maksejõuetus ilma maksejõuetusest teatamata, näiteks kui kohustuste täitmiseks on ette nähtud fataalne tähtaeg.

Märgukirja näidis

Võite kasutada allolevat kirja näidist, et kuulutada oma lepinguosaline maksejõuetuks. Iga olukord on aga erinev; seetõttu peate kirja ise täitma ja vastutate lõpuks selle sisu eest. Ärge unustage saata kiri tähitud kirjaga ja hoidke alles kõik vajalikud tõendid (koopia, postitamise tõend jne).

[Linn/küla, kus te kirja kirjutate], [kuupäev]

Teema: Vaikimisi teatis

Lugupeetud / proua,

Sõlmisin teiega [kuupäev] [kuupäev] [vajadusel lisada sulgudesse arve numbri]. [Teie/ettevõtte nimi] ei täitnud lepingut.

Leping kohustab [teid/nimetage ettevõtet] [selgitama kohustusi, mida pool on jätnud täitmata. Tehke seda mõnevõrra põhjalikult, kuid ärge laskuge liiga palju detailidesse].

Käesolevaga tunnistan Teid kohustuste rikkumiseks ja pakun Teile veel ühe võimaluse (nõuetekohaseks) 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kuupäevast [olenevalt asjaoludest võite perioodi muuta; seadus nõuab mõistlikku tähtaega]. Pärast ettenähtud tähtaja möödumist algab kohustuste täitmata jätmine ja ma olen sunnitud võtma kohtulikke meetmeid. Nõuan siis ka seadusjärgset intressi ning kohtuväliseid sissenõudmiskulusid ja kahjutasu.

Lugupidamisega

[Teie nimi ja allkiri]

[Veenduge, et teie aadress oleks kirjas loetletud].

Kas otsite rohkemat kui ametliku teatise näidet?

Peaksite teadma, et ülaltoodud ametlik teade on lihtne ega sobi igaks olukorraks. Kas soovite abi maksejõuetuse teatise koostamisel või vabaneksite sellest ülesandest täielikult? Kas soovite teada, kas ja millal saab nõuda seadusjärgset intressi ja kahju hüvitamist? Kas vajate selgitust selle kohta, kas maksehäireteate saatmine on vajalik või kahtlete, kas teie olukorras on maksehäiret nõutav? Siis ärge kõhelge ja võtke ühendust Law & More. Meie juristid on eksperdid lepinguõigus ja aitame teid hea meelega kõigi teie küsimuste ja muredega.  

Vaikimisi kirja näidis

Law & More