Märkus vaikenäite kohta

Märkus vaikenäite kohta

Kahjuks juhtub piisavalt sageli, et lepingupool jätab oma kohustused täitmata või ei täida seda õigeaegselt või korrektselt. A maksehäirete teatis annab sellele osapoolele uue võimaluse (õigesti) nõuete täitmiseks mõistliku aja jooksul. Pärast kirjas märgitud tähtaja möödumist on võlgnik sisse vaikimisi. Kohanemine on vajalik selleks, et oleks võimalik näiteks leping lõpetada või kahjutasu nõuda. Olenevalt asjaoludest ei pruugi vaikimisi olla vaja. Näitena võib tuua olukorrad, kus esinemine on jäädavalt võimatu, näiteks fotograaf, kes ei ilmu pulma. Mõnel juhul algab kohustuste täitmata jätmine ilma etteteatamiseta, näiteks kui kohustuste täitmiseks on määratud fataalne tähtaeg.

Võite kasutada allolevat kirja näidist, et kuulutada oma lepinguosaline maksejõuetuks. Iga olukord on aga erinev; peate kirja täitma ja olema teadlik, et vastutate selle sisu eest. Ärge unustage saata kiri tähitud kirjaga ja hoidke alles kõik vajalikud tõendid (koopia, postitamise tõend jne).

[Linn/küla, kus te kirja kirjutate], [kuupäev]

Teema: Vaikimisi teatis

Lugupeetud / proua,

Sõlmisin teiega [kuupäev] [kuupäev] [vajadusel lisada sulgudesse arve numbri]. [Teie/ettevõtte nimi] ei täitnud lepingut.

Leping kohustab [teid/nimetage ettevõtet] [selgitama kohustusi, mida pool on jätnud täitmata. Tehke seda mõnevõrra põhjalikult, kuid ärge laskuge liiga palju detailidesse].

Käesolevaga tunnistan Teid kohustuste rikkumiseks ja pakun Teile veel ühe võimaluse (nõuetekohaseks) 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kuupäevast [olenevalt asjaoludest võite perioodi muuta; seadus nõuab mõistlikku tähtaega]. Pärast ettenähtud tähtaja möödumist algab maksejõuetus ja ma olen sunnitud võtma kohtulikke meetmeid. Nõuan ka seadusjärgset intressi ning kohtuväliseid sissenõudmiskulusid ja kahjutasu.

Lugupidamisega

[Teie nimi ja allkiri]

[Veenduge, et teie aadress oleks kirjas loetletud].

Peaksite teadma, et ülaltoodud ametlik teade on lihtne ega sobi igaks olukorraks. Kas soovite abi maksejõuetuse teatise koostamisel või vabaneksite sellest ülesandest täielikult? Kas soovite teada, kas ja millal saab nõuda seadusjärgset intressi ja kahju hüvitamist? Kas vajate selgitust selle kohta, kas maksehäireteate saatmine on vajalik või kahtlete, kas teie olukorras on maksehäiret nõutav? Siis ärge kõhelge ja võtke ühendust Law & More. Meie juristid on eksperdid lepinguõigus ja aitame teid hea meelega kõigi teie küsimuste ja muredega.  

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti PRIVAATSUS
Law & More B.V.