Ärisaladuste kaitsmine: mida peaksite teadma? Pilt

Ärisaladuste kaitsmine: mida peaksite teadma?

Ärisaladuste seadust (Wbb) kohaldatakse Hollandis alates 2018. aastast. Selle seadusega rakendatakse Euroopa direktiivi avalikustamata oskusteabe ja äriteabe kaitse eeskirjade ühtlustamise kohta. Euroopa direktiivi kasutuselevõtu eesmärk on vältida reeglite killustatust kõikides liikmesriikides ja seeläbi luua ettevõtjale õiguskindlus. Enne seda aega polnud Hollandis mingit konkreetset regulatsiooni, mis kaitseks avalikustamata oskusteavet ja äriteavet ning lahendust tuli otsida lepinguõigusest või täpsemalt konfidentsiaalsus- ja konkurentsikeelu klauslitest. Teatud tingimustel pakkusid lahendust ka deliktiõpetus või kriminaalõiguse viis. Ärisaladuse seaduse jõustumisega on teil ettevõtjana seaduslik õigus algatada kohtumenetlus, kui teie ärisaladused on ebaseaduslikult saadud, avalikustatud või kasutatud. Mida täpselt mõeldakse ärisaladuse all ning millal ja milliseid meetmeid saate oma ärisaladuse rikkumise vastu võtta, saate lugeda allpool.

Ärisaladuste kaitsmine: mida peaksite teadma? Pilt

Mis on ärisaladus?

Saladus. Arvestades ärisaladuse seaduse artiklis 1 esitatud määratlust, ei tohiks äriteave olla üldiselt teada ega hõlpsasti kättesaadav. Isegi ekspertide jaoks, kes tavaliselt sellise teabega tegelevad.

Kaubanduslik väärtus. Lisaks näeb ärisaladuse seadus ette, et äriteave peab olema ärilise väärtusega, kuna see on salajane. Teisisõnu võib selle ebaseaduslik hankimine, kasutamine või avalikustamine kahjustada selle teabe seaduslikult valdaja ettevõtja äri-, finants- või strateegilisi huve või konkurentsipositsiooni.

Mõistlikud meetmed. Lõpuks tuleb äriteabe konfidentsiaalsena hoidmiseks rakendada mõistlikke meetmeid. Selles kontekstis võite mõelda näiteks oma ettevõtte teabe digitaalsele turvalisusele paroolide, krüptimise või turvatarkvara abil. Mõistlikud meetmed hõlmavad ka konfidentsiaalsus- ja konkurentsikeelu klausleid töölepingutes, koostöölepingutes ja tööprotokollides. Selles mõttes on see äriteabe kaitsmise meetod jätkuvalt oluline. Law & MoreAdvokaadid on lepingu- ja ühinguõiguse eksperdid ning aitavad teil hea meelega koostada või vaadata läbi teie konfidentsiaalsus- ja konkurentsivastased kokkulepped ja klauslid.

Eespool kirjeldatud ärisaladuste määratlus on üsna lai. Üldiselt on ärisaladused see teave, mida saab raha teenida. Konkreetselt võib selles kontekstis käsitleda järgmist tüüpi teavet: tootmisprotsessid, valemid ja retseptid, kuid isegi mõisted, uurimisandmed ja kliendifailid.

Millal on tegemist rikkumisega?

Kas teie äriteave vastab ärisaladuse seaduse artiklis 1 toodud juriidilise määratluse kolmele nõudele? Seejärel kaitstakse teie ettevõtte teavet automaatselt ärisaladusena. Selleks pole vaja (täiendavat) avaldust ega registreerimist. Sellisel juhul on ärisaladuse seaduse artikli 2 kohaselt ebaseaduslik ilma loata hankimine, kasutamine või avalikustamine, samuti teiste poolt rikkuvate kaupade tootmine, pakkumine või turustamine. Kui tegemist on ärisaladuste ebaseadusliku kasutamisega, võib see hõlmata ka näiteks selle või mõne muu (lepingulise) kohustusega piirata ärisaladuse kasutamist mitteavaldamise kokkuleppe rikkumist. Muide, ärisaladuse seaduse artiklis 3 on sätestatud ka erandid ebaseadusliku omandamise, kasutamise või avalikustamise kohta, samuti rikkuvate kaupade tootmise, pakkumise või turustamise kohta. Näiteks ei loeta ärisaladuse ebaseaduslikku omandamist omandamiseks iseseisva avastamise või „pöördtehnoloogia” abil, st toote kättesaadavaks tehtud toote või eseme vaatlemise, uurimise, demonteerimise või katsetamise teel. avalikkusele või edasi on saadud seaduslikult.

Meetmed ärisaladuste rikkumise vastu

Ärisaladuse seadus pakub ettevõtjatele võimalusi tegutseda oma ärisaladuse rikkumise vastu. Üks eelnimetatud seaduse artiklis 5 kirjeldatud võimalustest on seotud esialgse abikohtuniku taotlusega rakendada ajutisi ja kaitsemeetmeid. Ajutised meetmed käsitlevad näiteks keeldu a) ärisaladuse kasutamiseks või avalikustamiseks või b) rikkuvaid kaupu tootmiseks, pakkumiseks, turuleviimiseks või kasutamiseks või nende kaupade kasutamiseks sel eesmärgil. sisestamiseks, eksportimiseks või salvestamiseks. Ettevaatusabinõud hõlmavad omakorda kauba rikkumist kahtlustatava kauba arestimist või deklareerimist.

Ärisaladuse kaitse seaduse artikli 6 kohaselt peitub ettevõtja teine ​​võimalus selles, et sisuliselt taotletakse kohtut värinat ja parandusmeetmeid. See hõlmab näiteks rikkuvate kaupade turult tagasikutsumist, ärisaladusi sisaldavate või neid rakendavate kaupade hävitamist ja nende andmekandjate tagastamist ärisaladuse omanikule. Lisaks saab ettevõtja nõuda rikkujalt mullakaitseseaduse artikli 8 alusel hüvitist. Sama kehtib ka rikkuja süüdimõistmise osas mõistlikes ja proportsionaalsetes kohtukuludes ning ettevõtja kui assimileerunud osapoole muudes kuludes, kuid seejärel DCCP artikli 1019ie kaudu.

Ärisaladused on seetõttu ettevõtjate jaoks oluline vara. Kas soovite teada, kas teatud ettevõtte teave kuulub teie ärisaladusse? Kas olete võtnud piisavaid kaitsemeetmeid? Või tegelete juba oma ärisaladuste rikkumisega? Siis võtke ühendust Law & More. At Law & More mõistame, et teie ärisaladuse rikkumisel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed teie ja teie ettevõtte jaoks ning et nii enne kui ka hiljem on vaja adekvaatset tegutsemist. Sellepärast on Law & More kasutage personaalset, kuid selget lähenemist. Koos teiega analüüsivad nad olukorda ja kavandavad järgmised sammud. Vajadusel on meie advokaadid, kes on eksperdid ettevõtte- ja menetlusõiguse valdkonnas, abistavad teid meeleldi ka mis tahes menetluses.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsus
Law & More B.V.