Kategooriad: Ajaveeb Uudised

Kas plaanite oma ettevõtet müüa?

Amsterdami apellatsioonikohus

Siis on mõistlik küsida asjakohast nõu oma ettevõtte töönõukoguga seotud kohustuste kohta. Nii saate vältida müügiprotsessi võimalikku takistamist. Amsterdami apellatsioonikohtu hiljutises otsuses otsustas ettevõtlusosakond, et müüv juriidiline isik ja selle aktsionärid rikkusid hoolsuskohustust müüdud ettevõtte töönõukogu ees. Müüdav juriidiline isik ja selle aktsionärid ei esitanud töönõukogule õigeaegset ja piisavat teavet, nad ei kaasanud töönõukogu ekspertide tööülesannete väljastamise nõustamisse kaasamiseks ning nad ei konsulteerinud töönõukoguga õigeaegselt ja varem nõuandetaotlusele. Seetõttu ei tehtud ettevõtte müümise otsust mõistlikult. Otsus ja selle tagajärjed tuleb kehtetuks tunnistada. See on ebasoovitav ja tarbetu olukord, mida oleks saanud ära hoida.

2018-01-12

Jaga