Õigusmenetluste eesmärk on leida probleemile lahendus…

Juriidiliste menetluste eesmärk on leida probleemile lahendus, kuid sageli saavutatakse täielik vastupidine lahendus. Hollandi uurimisinstituudi HiiL uuringu kohaselt lahendatakse juriidilisi probleeme üha vähem, kuna traditsiooniline protsessimudel (nn turniirimudel) põhjustab selle asemel lõhe parteide vahel. Seetõttu toetab Hollandi kohtunikekogu eksperimentaalsete sätete kehtestamist, mis annavad kohtunikele võimaluse kohtumenetlusi muul viisil läbi viia.

22-05-2017

Jaga