Rahvusvahelise lahutuse pilt

Rahvusvahelised lahutused

Varem oli kombeks abielluda kellegi sama rahvuse või sama päritoluga. Tänapäeval on eri rahvusest inimeste abielud üha tavalisemad. Kahjuks lõppeb Hollandis 40% abieludest lahutusega. Kuidas see toimib, kui keegi elab muus riigis kui see, kus ta abielu sõlmis?

Taotluse esitamine ELis

Määrust (EÜ) nr 2201/2003 (või: Brüssel IIa) kohaldatakse kõigi EL-i riikide suhtes alates 1. märtsist 2015. See reguleerib kohtualluvust, kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist abieluasjades ja vanemlikku vastutust. ELi eeskirju kohaldatakse lahutuse, lahuselu ja abielu kehtetuks tunnistamise suhtes. EL-is saab lahutusavalduse esitada riigis, kus kohus on pädev. Kohtu pädevus on riigis:

  • Kui mõlema abikaasa alaline elukoht on.
  • Millest mõlemad abikaasad on kodanikud.
  • Kui lahutust taotletakse koos.
  • Kui üks partner taotleb lahutust ja teine ​​elab alaliselt.
  • Kui partneri alaline elukoht on olnud vähemalt kuus kuud ja ta on riigi kodanik. Kui ta ei ole kodanik, saab avalduse esitada, kui see isik on riigis elanud vähemalt ühe aasta.
  • Kus üks partneritest oli viimati harilikult elanud ja kus üks partneritest endiselt elab.

EL-is on abielulahutuse üle otsustamiseks kohus, kes saab esimest korda tingimustele vastava lahutusavalduse. Abielulahutuse kuulutanud kohus võib otsustada ka kohtu riigis elavate laste vanemate hooldusõiguse. ELi eeskirju lahutuse kohta Taanis ei kohaldata, kuna seal pole Brüsseli II bis määrust vastu võetud.

Hollandis

Kui paar ei ela Hollandis, on Hollandis põhimõtteliselt võimalik lahutada ainult siis, kui abikaasadel on mõlemal Hollandi kodakondsus. Kui see nii ei ole, võib Hollandi kohus kuulutada end eritingimustel pädevaks, näiteks kui välismaal ei ole võimalik lahutada. Isegi kui paar on abielus välismaal, võivad nad taotleda lahutust Hollandis. Tingimus on, et abielu registreeritakse Madalmaades elukohajärgses perekonnaseisuametis. Lahutuse tagajärjed võivad välismaal olla erinevad. EL-i riigi lahutusotsust tunnustatakse automaatselt ka teistes EL-i riikides. Väljaspool ELi võib see olla oluliselt erinev.

Lahutusel võivad olla tagajärjed kellegi Hollandis elamise staatusele. Kui elukaaslasel on elamisluba seetõttu, et ta elas koos oma elukaaslasega Hollandis, on oluline, et ta taotleks uut elamisluba erinevatel tingimustel. Kui seda ei juhtu, võib elamisloa tühistada.

Milline seadus kehtib?

Abielulahutuse suhtes ei kohaldata tingimata selle riigi seadusi, kus lahutusavaldus esitatakse. Võimalik, et kohus peab kohaldama välisriigi seadusi. Seda juhtub sagedamini Hollandis. Juhtumi iga osa puhul tuleb hinnata, kas kohtul on pädevus ja millist seadust tuleb kohaldada. Rahvusvahelisel eraõigusel on selles oluline roll. See seadus on katusmõiste õigusvaldkondadele, milles osaleb rohkem kui üks riik. 1. jaanuaril 2012 jõustus Hollandis Madalmaade tsiviilseadustiku 10. raamat. See sisaldab rahvusvahelise eraõiguse reegleid. Peamine reegel on see, et Hollandi kohus kohaldab Hollandi lahutusõigust, olenemata abikaasade kodakondsusest ja elukohast. See on teistsugune, kui paar on oma seaduse valiku üles märkinud. Seejärel valivad abikaasad oma lahutusmenetluse suhtes kohaldatava õiguse. Seda saab teha enne abielu sõlmimist, kuid seda saab teha ka hilisemas etapis. See on võimalik ka siis, kui hakkate lahutama.

Abieluvararežiimide määrus

29. jaanuaril 2019 või hiljem sõlmitud abielude suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 2016/1103. See määrus reguleerib abieluvararežiimides kohaldatavat õigust ja otsuste täitmist. Selle kehtestatud reeglid määravad kindlaks, millised kohtud võivad teha otsuse abikaasade vara kohta (jurisdiktsioon), millist seadust kohaldatakse (kollisioon) ja kas teine ​​riik peab tunnustama ja täitma teise riigi kohtu tehtud otsust (tunnustamine) ja jõustamine). Põhimõtteliselt on sama kohtu pädevus vastavalt Brüsseli IIa määruse eeskirjadele. Kui seadust pole valitud, kohaldatakse selle riigi seadusi, kus abikaasadel on esimene ühine elukoht. Ühise alalise elukoha puudumisel kohaldatakse mõlema abikaasa kodakondsusriigi õigust. Kui abikaasadel pole sama kodakondsus, kohaldatakse selle riigi õigust, kellega abikaasadel on kõige tihedam seos.

Seetõttu kohaldatakse määrust ainult abieluvara suhtes. Reeglid määravad kindlaks, kas kohaldada Hollandi seadusi ja seega üldist varaühisust või piiratud omandikogukonda või võõrast süsteemi. Sellel võib olla teie varadele palju tagajärgi. Seetõttu on mõistlik otsida õigusnõu näiteks seaduste valiku kokkuleppe osas.

Enne abiellumist või lahutuse korral nõu ja abi saamiseks võite pöörduda perekonnaõiguse juristide poole. Law & More. At Law & More mõistame, et lahutusel ja järgnevatel sündmustel võivad olla teie elus kaugeleulatuvad tagajärjed. Seetõttu läheneme isiklikult. Koos teiega ja võimalik, et ka teie endise partneriga saame dokumentatsiooni põhjal vestluse käigus kindlaks teha teie õigusliku olukorra ja proovida teie visiooni või soove üles märkida. Lisaks saame teid abistada võimalikus menetluses. Advokaadid aadressil Law & More on isiku- ja perekonnaõiguse valdkonna eksperdid ning juhendavad teid hea meelega, võimalusel koos partneriga, lahutusprotsessi kaudu.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsuspoliitika
Law & More B.V.