Madalmaade põhiseaduse muutmine: privaatsustundlik telekommunikatsioon on tulevikus paremini kaitstud

12. juulil 2017 kiitis Hollandi senat ühehäälselt heaks siseministri ja kuningriigi suhete Plasterki ettepaneku lähitulevikus paremini kaitsta e-posti ja muude privaatsustundlike telekommunikatsioonide eraelu puutumatust. Hollandi põhiseaduse artikli 13 lõikes 2 on öeldud, et telefonikõnede ja telegraafiside saladused on puutumatud. Arvestades hiljutisi ülekaalukaid arenguid telekommunikatsioonisektoris, vajab artikli 13 lõige 2 siiski ajakohastamist. Uue teksti ettepanek on järgmine: “kõigil on õigus austada oma kirjavahetuse ja telekommunikatsiooni saladust”. Alustatud on Hollandi põhiseaduse artikli 13 muutmise menetlust.

2017-07-12

Jaga