Kõik peavad Hollandi digitaalselt turvalisena hoidma, vahendab Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Kõik peavad Hollandi digitaalselt turvalisena hoidma, vahendab Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

Ilma Internetita on väga raske ette kujutada oma elu. See teeb meie elu lihtsaks, kuid teisalt kaasneb sellega ka palju riske. Tehnoloogiad arenevad kiiresti ja küberkuritegevuse määr tõuseb.

Dijkhoff (Nederlandi riigisekretär) märgib ajakirjas Cybersecuritybeeld Nederland 2017, et Hollandi digitaalne vastupidavus pole ajakohane. Dijkhoffi sõnul peavad kõik - nii valitsus, ettevõtted kui ka kodanikud - hoidma Hollandit digitaalselt turvalisena. Avaliku ja erasektori koostöö, teadmistesse ja teadusuuringutesse investeerimine, spetsiaalse fondi loomine - need on küberturvalisusest rääkides kõige olulisemad valdkonnad.

2017-06-21

Jaga