Kõik peavad Hollandi digitaalselt turvalisena hoidma, vahendab Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Kõik peavad Hollandi digitaalselt turvalisena hoidma, vahendab Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

Ilma Internetita on väga raske ette kujutada oma elu. See teeb meie elu lihtsaks, kuid teisalt kaasneb sellega ka palju riske. Tehnoloogiad arenevad kiiresti ja küberkuritegevuse määr tõuseb.

Küberturvalisus

Dijkhoff (Nederlandsi aseriigisekretär) märgib väljaandes Cybersecuritybeeld Nederland 2017, et Hollandi digitaalne vastupidavus pole ajakohane. Dijkhoffi sõnul peavad kõik - valitsus, ettevõtted ja kodanikud - tagama Madalmaade digitaalse turvalisuse. Avaliku ja erasektori koostöö, teadustesse ja uuringutesse investeerimine, spetsiaalse fondi loomine - need on küberturvalisusest rääkides kõige olulisemad valdkonnad.

Jaga
Law & More B.V.