Euroopa Komisjon soovib, et vahendajad teavitaksid neid ehitustest ...

Euroopa Komisjon soovib, et vahendajad teavitaksid neid oma maksustamise vältimise konstruktsioonidest, mida nad oma klientidele loovad.

Riigid kaotavad maksutulu sageli riikidevaheliste maksuehituste tõttu, mida maksunõustajad, raamatupidajad, pangad ja juristid (vahendajad) oma klientidele loovad. Läbipaistvuse suurendamiseks ja maksuhaldurite poolt nende maksude laekumise võimaldamiseks teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et alates 1. jaanuarist 2019 on need vahendajad kohustatud andma teavet nende konstruktsioonide kohta enne nende rakendamist oma klientide poolt. Esitatavad dokumendid tehakse maksuhalduritele kättesaadavaks ELi andmebaasis. Reeglid on kõikehõlmavad: neid kohaldatakse kõigi vahendajate, kõigi konstruktsioonide ja kõigi riikide suhtes. Vahendajatele, kes ei järgi neid uusi eeskirju, võetakse karistused. Ettepanek pakutakse heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2017-06-22

Jaga