Euroopa Komisjon soovib, et vahendajad teavitaksid neid ehitustest ...

Euroopa Komisjon soovib, et vahendajad teavitaksid neid oma maksustamise vältimise konstruktsioonidest, mida nad oma klientidele loovad.

Riigid kaotavad maksutulu sageli riikidevaheliste eelarvekonstruktsioonide tõttu, mille maksunõustajad, raamatupidajad, pangad ja juristid (vahendajad) klientidele loovad. Läbipaistvuse suurendamiseks ja nende maksude sissenõudmiseks maksuhaldurite poolt teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et alates 1. jaanuarist 2019 oleksid need vahendajad kohustatud andma teavet nende ehituste kohta enne, kui kliendid neid rakendavad. Esitatavad dokumendid tehakse maksuametile kättesaadavaks ELi andmebaasis.

Reeglid on terviklikud

Need kehtivad kõigile vahendajatele, kõikidele ehitistele ja kõikidele riikidele. Vahendajatele, kes ei järgi neid uusi reegleid, karistatakse. Ettepanek esitatakse heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Jaga
Law & More B.V.