Hollandi kõrgelt kvalifitseeritud rändajate kava 2018

Hollandi tööturg muutub üha rahvusvahelisemaks. Hollandi organisatsioonides ja ettevõtetes kasvab rahvusvaheliste töötajate arv. Väljaspool Euroopa Liitu asuvate inimeste jaoks on võimalik Hollandisse tulla kõrge kvalifikatsiooniga sisserändajana. Aga mis on kõrge kvalifikatsiooniga migrant? Kõrgelt kvalifitseeritud sisserändaja on kõrgelt haritud välismaalane, kelle kodakondsus on väljaspool ELi ja Šveitsi ning kes soovib siseneda Hollandisse, et aidata kaasa meie teadmistepõhisele majandusele.

Millised on tingimused kõrge kvalifikatsiooniga sisserändaja palkamiseks?

Kui tööandja soovib tuua Hollandisse kõrgelt kvalifitseeritud sisserändaja, peab tööandja olema tunnustatud referent. Tunnustatud referendiks saamiseks peab tööandja esitama taotluse immigratsiooni- ja naturalisatsiooniteenistusele (IND). Seejärel otsustab IND, kas tööandja kvalifitseeritakse tunnustatud referendiks või mitte. Referentina tunnustamine tähendab, et IND peab ettevõtet usaldusväärseks partneriks. Tunnustamisel on erinevaid eeliseid:

  • Tööandja saab kasutada kõrgelt kvalifitseeritud sisserändaja kiirendatud sissepääsuprotseduuri. Kolme kuni viie kuu asemel soovib IND teha taotluse kohta otsuse kahe nädala jooksul. Kui elamiseks ja töötamiseks on vaja luba, on see seitse nädalat.
  • Tööandja peab IND-ile saatma vähem tõendavaid dokumente. Paljudel juhtudel piisab individuaalsest avaldusest. Selles märgib tööandja, et välistöötaja täidab kõiki Madalmaades riiki lubamise ja seal elamise tingimusi.
  • Tööandjal on INDis kindel kontaktpunkt.
  • Lisaks tingimusele, et tööandja peab olema tunnustatud IND-i referendina, kehtib ka tööandjale miinimumpalga tingimus. See puudutab miinimumpalka, mille Hollandi tööandja peab maksma Euroopa-välisele töötajale.

Hollandi kõrgelt kvalifitseeritud rändajate kava 2018

 

Igal aastal muudab sotsiaal- ja tööhõiveministeerium neid miinimumpalku jõustumiskuupäevaks 1. jaanuar, tuginedes keskasutuse avaldatud kollektiivlepingu alusel makstava palga viimastele indeksnäitajatele. Selle iga-aastase muudatuse õiguslik alus on välismaalaste tööhõive seaduse rakendamise dekreedi artikli 1d lõige 4.

Alates 1. jaanuarist 2018 peavad uued miinimumpalga tingimused, mida tööandjad peavad täitma, et saaksid kasutada kõrgelt kvalifitseeritud sisserändajate skeemi. Statistika keskameti teabe põhjal suurendatakse summasid 1.85. aastaga võrreldes 2017%.

Jaga
Law & More B.V.