Ettevõtte direktori vallandamine

Ettevõtte direktori vallandamine

Mõnikord juhtub, et ettevõtte direktor vallandatakse. Direktori vallandamise viis sõltub tema õiguslikust olukorrast. Ettevõttes saab eristada kahte tüüpi direktoreid: seadusjärgsed ja ametisse nimetatud direktorid.

Eristamine

A põhikirjajärgne direktor omab ettevõttes spetsiaalset õiguslikku positsiooni. Ühest küljest on ta äriühingu ametlik direktor, kelle nimetab ametisse aktsionäride üldkoosolek või nõukogu vastavalt seadusele või põhikirjale ning kes on sellisena volitatud esindama ettevõtet. Teiselt poolt nimetatakse ta töölepingu alusel ettevõtte töötajaks. Ettevõttes töötab seadusjärgne direktor, kuid ta pole “tavaline” töötaja.

Erinevalt põhikirjajärgsest direktorist, a tiitlirežissöör ei ole ettevõtte ametlik direktor ja ta on ainult direktor, sest see on tema ametikoha nimi. Tihti nimetatakse ka tituleeritud direktorit “juhatajaks” või “asepresidendiks”. Aktsionäride direktorit ei määra ametisse aktsionäride üldkoosolek ega nõukogu ning tal ei ole automaatselt volitusi ettevõtte esindamiseks. Talle võib selleks loa anda. Ametliku direktori nimetab ametisse tööandja ja seepärast on ta ettevõtte “tavaline” töötaja.

Vallandamise meetod

Le põhikirjajärgne direktor seadusliku vallandamise korral tuleb lõpetada nii tema ettevõtte kui ka töösuhe.

Ettevõttesuhte lõpetamiseks piisab aktsionäride üldkoosoleku või nõukogu õiguslikult kehtivast otsusest. Lõppude lõpuks võib seaduse alusel iga seadusega määratud direktori alati ametisse nimetada või üksus ametist vabastada. Enne direktori vallandamist tuleb küsida nõu töönõukogult. Lisaks peab ettevõttel olema vallandamiseks mõistlik alus, näiteks ametikoha koondamiseks vajalik ärimajanduslik põhjus, katkenud töösuhted osanikega või direktori töövõimetus. Lõpuks tuleb ettevõtteõiguse kohase vallandamise korral järgida järgmisi vorminõudeid: aktsionäride üldkoosoleku kehtiv kokkukutsumine, direktorite ärakuulamise võimalus aktsionäride üldkoosolekul ja aktsionäride üldkoosoleku nõustamine vallandamise otsus.

Töösuhte lõpetamiseks peaks ettevõttel olema tavaliselt mõistlik põhjus vallandamiseks ja UWV või kohus otsustab, kas selline mõistlik alus on olemas. Alles siis saab tööandja töötajaga sõlmitud töölepingu seaduslikult lõpetada. Sellele protseduurile kehtib erand siiski põhikirjajärgse direktori puhul. Kuigi direktori ametist vabastamiseks on vaja mõistlikku alust, ei kohaldata ennetavat vallandamise testi. Seetõttu on põhikirjajärgse direktori suhtes lähtepunkt see, et põhimõtteliselt kaasneb tema ärisuhte lõppemisega ka tema töösuhe, kui ei kohaldata ülesütlemiskeeldu ega muid kokkuleppeid.

Erinevalt põhikirjajärgsest direktorist, a tiitlirežissöör on ainult töötaja. See tähendab, et tema suhtes kehtivad "tavalised" vallandamisreeglid ja seetõttu saab ta vallandamise eest paremat kaitset kui seadusega töötav direktor. Põhjused, miks tööandja peab vallandamise jätkama, kontrollitakse ametisse nimetatud direktori puhul eelnevalt. Kui ettevõte soovib ametist vabastada direktori, on võimalikud järgmised olukorrad:

  • vallandamine vastastikusel kokkuleppel
  • vallandamine UWV vallandamisloaga
  • viivitamatu vallandamine
  • vallandamine ringkonnakohtus

Vastulause vallandamise vastu

Kui ettevõttel pole vallandamiseks mõistlikku alust, võib ettevõtte tegevjuht nõuda suurt õiglast hüvitist, kuid erinevalt ametispetsialistist ei saa ta nõuda töölepingu taastamist. Lisaks on tavalisel töötajal nagu ka tavalisel töötajal õigus üleminekutoetusele. Pidades silmas tema erilist positsiooni ja vastupidiselt ametisse nimetatud direktorile, saab tegevdirektor vallandamise otsuse vastu seista nii ametlikel kui ka sisulistel põhjustel.

Sisulised põhjused puudutavad vallandamise mõistlikkust. Direktor võib väita, et vallandamisotsus tuleb mõistlikkuse ja õigluse rikkumise tõttu tühistada, pidades silmas seda, mis on töölepingu lõpetamise osas seadusega ette nähtud ja milles pooled on kokku leppinud. Selline põhikirjajärgse direktori argument viib harva eduni. Vallandamisotsuse võimaliku formaalse puuduse edasikaebamisel on tema jaoks sageli suurem võimalus õnnestuda.

Ametlikud põhjused on seotud aktsionäride üldkoosoleku otsustusprotsessiga. Kui selgub, et formaalseid reegleid ei ole järgitud, võib vorminõue põhjustada aktsionäride üldkoosoleku otsuse tühistamise või tühistamise. Selle tulemusel võidakse lugeda, et põhikirjajärgset direktorit ei ole kunagi vallandatud ja ettevõttel võib olla suur palganõue. Selle vältimiseks on seetõttu oluline täita koondamisotsuse vorminõuded.

At Law & More, saame aru, et direktori vallandamine võib avaldada suurt mõju nii ettevõttele kui ka direktorile endale. Seetõttu säilitame isikliku ja tõhusa lähenemise. Meie juristid on eksperdid töö- ja ettevõtteõiguse valdkonnas ning saavad seetõttu teile selle protsessi ajal pakkuda juriidilist tuge. Kas soovite seda? Või on teil muid küsimusi? Siis võtke ühendust Law & More.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsus
Law & More B.V.