Kahju hindamise kord

Kahju hindamise kord

Kohtuotsused sisaldavad sageli korraldusi ühe poole maksmiseks riigi määratud kahju hüvitamiseks. Menetlusosalised on seega uue menetluse, nimelt kahjuhindamise menetluse aluseks. Sel juhul ei ole pooled siiski enam sama moodi. Tegelikult saab kahjuhindamismenetlust pidada põhikohtuasja jätkuks, mille eesmärk on lihtsalt kindlaks määrata kahjuartiklid ja makstava hüvitise suurus. See protseduur võib hõlmata näiteks seda, kas teatav kahjuartikkel on hüvitamiskõlblik või millises ulatuses hüvitamiskohustus väheneb kannatanu asjaolude tõttu. Selles osas erineb kahjuhindamise menetlus põhikohtuasjast selles osas, mis puudutab vastutuse aluse kindlaksmääramist ja seega hüvitise eraldamist.

Kahju hindamise kord

Kui põhikohtuasjas on kindlaks tehtud vastutuse alus, võivad kohtud suunata pooled kahjude hindamise menetlusele. Selline pöördumine ei kuulu põhikohtuasja kohtuniku võimaluste hulka. Põhiprintsiip on see, et kohtunik peab kahjuhüvitise maksmise otsuses põhimõtteliselt hindama kahju ise. Ainult juhul, kui kahju hindamine pole põhikohtuasjas võimalik, näiteks seetõttu, et see on seotud edasise kahjuga või on vaja täiendavat uurimist, saab põhikohtuasja kohtunik sellest põhimõttest kõrvale kalduda ja suunata pooled kahjuhindamismenetlusse. Lisaks saab kahjuhindamise menetlust kohaldada ainult juriidiliste kohustuste suhtes maksta kahju, näiteks makseviivituse või delikti korral. Seetõttu ei ole kahjuhindamismenetlus võimalik, kui tegemist on kohustusest maksta kahju, mis tuleneb õigusaktist, näiteks kokkuleppest.

Eraldi, kuid järgneva kahju hindamise menetluse võimalusel on mitmeid eeliseid

Jaotus peamise ja järgneva kahju hindamise protseduuri vahel võimaldab vastutuse teemat kõigepealt arutada, ilma et oleks vaja käsitleda ka kahju ulatust ja tekitada selle põhjendamiseks märkimisväärseid kulusid. Lõppude lõpuks ei saa välistada, et kohtunik lükkab teise poole vastutuse tagasi. Sel juhul oleks arutelu kahju ulatuse ja sellega seotud kulude üle olnud asjatu. Lisaks on võimalik, et pooled saavad hiljem hüvitise suuruse osas kohtuvälise kokkuleppe, kui vastutuse on määranud kohus. Sellisel juhul säästetakse hindamise kulusid ja vaeva. Teine oluline eelis hageja jaoks seisneb kohtukulude suuruses. Kui põhikohtuasja hageja vaidleb vaidluses vastutuse küsimuses, võrreldakse menetluskulud määratlemata väärtusega nõudega. See toob kaasa madalamad kulud kui juhul, kui põhikohtuasjas nõutaks kohe olulist hüvitist.

Kuigi kahju hindamise menetlust võib pidada põhimenetluse jätkuks, tuleks seda alustada iseseisva menetlusena. Seda tehakse kahjuavalduse teisele poolele kättetoimetamisel. Tuleb arvestada seadusega kehtestatud nõuetega, mis on kehtestatud ka kohtukutsele. Sisu poolest sisaldab kahjuavaldus „üksikasjalikult täpsustatud selle kahju käiku, mille likvideerimist taotletakse“ ehk teisisõnu ülevaadet väidetavatest kahjuartiklitest. Põhimõtteliselt ei ole vaja kahju hüvitamist tagasi nõuda ega täpsustada iga kahju eseme täpset summat. Lõppude lõpuks peab kohtunik väidetavate faktide põhjal kahju iseseisvalt hindama. Kahjude avalduses tuleb siiski täpsustada nõude põhjused. Koostatud kahjunõue ei ole põhimõtteliselt siduv ja uusi esemeid on võimalik lisada ka pärast kahjuaruande kättetoimetamist.

Kahju hindamise menetluse edasine käik sarnaneb tavalise kohtumenetlusega. Näiteks toimub ka tavapärane järelduste muutmine ja kohtuistung. Selle menetluse käigus võidakse nõuda ka tõendite või ekspertide aruandeid ning kohtukulud võetakse uuesti. Kostjal on vaja selles menetluses advokaat taastada. Kui kostja kahju hindamismenetlusele ei ilmu, võidakse vaikida. Kui tegemist on lõpliku kohtuotsusega, milles talle võib välja mõista igasuguse hüvitise, kehtivad ka tavalised eeskirjad. Kahju hindamise menetluses sisalduv kohtuotsus annab ka täitedokumendi ja selle tagajärjeks on kahju kindlakstegemine või lahendamine.

Kahju hindamise menetluse osas on soovitatav konsulteerida juristiga. Kostja puhul on see isegi vajalik. See pole kummaline. Lõppude lõpuks on kahju hindamise õpetus väga ulatuslik ja keeruline. Kas tegelete kahjude kalkulatsiooniga või soovite lisateavet kahjude hindamise korra kohta? Palun pöörduge saidi juristide poole Law & More. Law & More advokaadid on menetlusõiguse ja kahju hindamise eksperdid ning pakuvad teile meeleldi õigusnõustamist või abi nõudemenetluse ajal.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsuspoliitika
Law & More B.V.