Kahju hindamise kord

Kohtuotsused sisaldavad sageli korraldusi ühe poole maksmiseks riigi määratud kahju hüvitamiseks. Menetlusosalised on seega uue menetluse, nimelt kahjuhindamise menetluse aluseks. Sel juhul ei ole pooled siiski enam sama moodi. Tegelikult saab kahjuhindamismenetlust pidada põhikohtuasja jätkuks, mille eesmärk on lihtsalt kindlaks määrata kahjuartiklid ja makstava hüvitise suurus. See protseduur võib hõlmata näiteks seda, kas teatav kahjuartikkel on hüvitamiskõlblik või millises ulatuses hüvitamiskohustus väheneb kannatanu asjaolude tõttu. Selles osas erineb kahjuhindamise menetlus põhikohtuasjast selles osas, mis puudutab vastutuse aluse kindlaksmääramist ja seega hüvitise eraldamist.

Kahju hindamise kord

Kui põhikohtuasjas on kindlaks tehtud vastutuse alus, võivad kohtud suunata pooled kahjude hindamise menetlusele. Selline pöördumine ei kuulu põhikohtuasja kohtuniku võimaluste hulka. Põhiprintsiip on see, et kohtunik peab kahjuhüvitise maksmise otsuses põhimõtteliselt hindama kahju ise. Ainult juhul, kui kahju hindamine pole põhikohtuasjas võimalik, näiteks seetõttu, et see on seotud edasise kahjuga või on vaja täiendavat uurimist, saab põhikohtuasja kohtunik sellest põhimõttest kõrvale kalduda ja suunata pooled kahjuhindamismenetlusse. Lisaks saab kahjuhindamise menetlust kohaldada ainult juriidiliste kohustuste suhtes maksta kahju, näiteks makseviivituse või delikti korral. Seetõttu ei ole kahjuhindamismenetlus võimalik, kui tegemist on kohustusest maksta kahju, mis tuleneb õigusaktist, näiteks kokkuleppest.

Eraldi, kuid hilisema kahjuhindamismenetluse võimalusel on mitmeid eeliseid. Jaotus peamise ja järgneva kahjuhindamisprotseduuri vahel võimaldab tõepoolest kõigepealt arutada vastutuse küsimust, ilma et oleks vaja käsitleda ka kahju suurust ja selle põhjendamiseks kulutada märkimisväärseid kulusid. Lõppude lõpuks ei saa välistada, et kohtunik lükkab teise poole vastutuse tagasi. Sel juhul oleks mõttetu olnud arutelu kahju ulatuse ja sellega seotud kulude üle. Lisaks on võimalik, et pooled jõuavad hüvitise suuruses kohtuvälise kokkuleppeni, kui vastutuse on kindlaks määranud kohus. Sel juhul on hindamise kulud ja vaev säästtud. Veel üks oluline eelis hageja jaoks on kohtukulude suurus. Kui põhikohtuasja hageja vaidleb vaid vastutuse küsimuses, võrdsustatakse menetluskulud määratlemata väärtusega nõudega. See toob kaasa madalamad kulud kui siis, kui põhikohtuasjas nõutaks kohe märkimisväärset hüvitist.

Kuigi kahju hindamise menetlust võib pidada põhimenetluse jätkuks, tuleks seda alustada iseseisva menetlusena. See toimub kahjuteate kättetoimetamisega teisele poolele. Arvesse tuleb võtta juriidilisi nõudeid, mis seatakse ka kohtukutsele. Sisu osas sisaldab kahjudeklaratsioon „selle kahju kulgu, mille likvideerimiseks taotletakse, täpsustatakse üksikasjalikult”, teisisõnu ülevaade väidetavatest kahjuartiklitest. Põhimõtteliselt ei ole vaja hüvitist tagasi nõuda ega iga kahjuartikli täpset summat täpsustada. Lõppude lõpuks peab kohtunik väidetava fakti põhjal kahju iseseisvalt hindama. Nõude alused tuleb aga kahjunõudes täpsustada. Koostatud kahjudeklaratsioon ei ole põhimõtteliselt siduv ja uusi esemeid on võimalik lisada ka pärast kahjuteate kättetoimetamist.

Kahju hindamise menetluse edasine käik sarnaneb tavalise kohtumenetlusega. Näiteks toimub ka tavapärane järelduste muutmine ja kohtuistung. Selle menetluse käigus võidakse nõuda ka tõendite või ekspertide aruandeid ning kohtukulud võetakse uuesti. Kostjal on vaja selles menetluses advokaat taastada. Kui kostja kahju hindamismenetlusele ei ilmu, võidakse vaikida. Kui tegemist on lõpliku kohtuotsusega, milles talle võib välja mõista igasuguse hüvitise, kehtivad ka tavalised eeskirjad. Kahju hindamise menetluses sisalduv kohtuotsus annab ka täitedokumendi ja selle tagajärjeks on kahju kindlakstegemine või lahendamine.

Kahju hindamise menetluse osas on soovitatav konsulteerida juristiga. Kostja puhul on see isegi vajalik. See pole kummaline. Lõppude lõpuks on kahju hindamise õpetus väga ulatuslik ja keeruline. Kas tegelete kahjude kalkulatsiooniga või soovite lisateavet kahjude hindamise korra kohta? Palun pöörduge saidi juristide poole Law & More. Law & More advokaadid on menetlusõiguse ja kahju hindamise eksperdid ning pakuvad teile meeleldi õigusnõustamist või abi nõudemenetluse ajal.

Jaga