Kollektiivlepingu täitmata jätmise tagajärjed

Kollektiivlepingu täitmata jätmise tagajärjed

Enamik inimesi teab, mis on kollektiivleping, selle eelised ja milline neist kehtib. Paljud aga ei tea, millised tagajärjed võivad olla, kui tööandja kollektiivlepingut ei täida. Täpsemalt saad sellest lugeda siit blogist!

Kas kollektiivlepingu täitmine on kohustuslik?

Kollektiivlepingus on sätestatud kokkulepped töötajate töölevõtmise tingimuste kohta konkreetses tööstusharus või ettevõtte sees. Tavaliselt on neis sisalduvad kokkulepped töötajale soodsamad kui seadusest tulenevad töötingimused. Näiteks on palga, etteteatamistähtaja, ületunnitöö tasu või pensioni kokkulepped. Teatud juhtudel kuulutatakse kollektiivleping üldsiduvaks. See tähendab, et kollektiivlepinguga hõlmatud tööstusharu tööandjad on kohustatud kohaldama kollektiivlepingu reegleid. Sellisel juhul ei või tööandja ja töötaja vaheline tööleping töötaja kahjuks kõrvale kalduda kollektiivlepingus sätestatust. Nii töötaja kui ka tööandjana peaksite olema teadlik teile kehtivast kollektiivlepingust.

kohtuasi 

Kui tööandja ei täida kollektiivlepingust tulenevaid kohustuslikke kokkuleppeid, paneb ta toime "lepingurikkumise". Ta ei täida tema suhtes kehtivaid kokkuleppeid. Sel juhul saab töötaja pöörduda kohtusse, et veenduda, et tööandja ikka täidab oma kohustusi. Töötajate organisatsioon võib nõuda oma kohustuste täitmist ka kohtus. Töötaja või töötajate organisatsioon saab nõuda kollektiivlepingu täitmist ja kollektiivlepingu täitmata jätmisest tekkinud kahju hüvitamist kohtus. Mõned tööandjad arvavad, et saavad kollektiivlepinguid vältida, tehes töötajaga konkreetsed kokkulepped (töölepingus), mis erinevad kollektiivlepingus sätestatust. Need lepingud on aga kehtetud, mis paneb tööandja vastutama kollektiivlepingu sätete täitmata jätmise eest.

Tööinspektsioon

Lisaks töötajale ja töötajate organisatsioonile võib Madalmaade Tööinspektsioon läbi viia ka sõltumatu uurimise. Selline uurimine võib toimuda nii etteteatamata kui ka etteteatamata. See uurimine võib hõlmata küsimuste esitamist kohalviibivatele töötajatele, renditöötajatele, ettevõtte esindajatele ja teistele isikutele. Lisaks võib Tööinspektsioon nõuda arhivaaliga tutvumist. Asjaosalised on kohustatud tegema koostööd Tööinspektsiooni uurimisega. Tööinspektsiooni volituste alus tuleneb üldhaldusõiguse seadusest. Kui Tööinspektsioon leiab, et kollektiivlepingu kohustuslikke sätteid ei järgita, teavitab ta sellest tööandjate ja töötajate organisatsioone. Seejärel saavad nad asjaomase tööandja vastu meetmeid võtta.

Kindlasummaline trahv 

Lõpuks võib kollektiivleping sisaldada määrust või sätet, mille alusel saab kollektiivlepingut rikkuvaid tööandjaid trahvida. Seda tuntakse ka kindlasummalise trahvina. Seetõttu sõltub selle trahvi suurus sellest, mis on ette nähtud teie tööandja suhtes kehtivas kollektiivlepingus. Seetõttu on trahvisumma erinev, kuid võib ulatuda kopsakateni. Selliseid trahve saab põhimõtteliselt määrata ka ilma kohtu sekkumiseta.

Kas teil on küsimusi teie suhtes kohaldatava kollektiivlepingu kohta? Kui jah, võtke meiega ühendust. Meie juristid on spetsialiseerunud tööseadus ja aitan teid hea meelega!

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsuspoliitika
Law & More B.V.