Partnerluste kaasajastamise seaduseelnõu pilt

Partnerluste kaasajastamise seaduse eelnõu

Tänaseni on Hollandis ühingute kolm õiguslikku vormi: ühing, täisühing (VOF) ja usaldusühing (CV). Neid kasutatakse peamiselt väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEd), põllumajandussektoris ja teenindussektoris. Kõik kolm partnerluse vormi põhinevad määrusel, mis pärineb aastast 1838. Kuna praegust seadust peetakse väga aegunuks ja see ei ole piisav ettevõtjate ja spetsialistide vajaduste rahuldamiseks, kui tegemist on vastutuse või partnerite sisenemise ja lahkumisega, Partnerluste kaasajastamise seaduse eelnõu on esitatud alates 21. veebruarist 2019. Selle seaduseelnõu eesmärk on eelkõige luua kaasaegne juurdepääsetav süsteem, mis hõlbustaks ettevõtjaid, pakuks võlausaldajatele asjakohast kaitset ja kaubanduse kindlust.

Kas olete asutanud ühte Hollandi 231,000 1 partnerlusest? Või plaanite luua partnerlust? Siis on mõistlik silma peal hoida partnerluse kaasajastamise seaduse eelnõul. Ehkki see seaduseelnõu jõustuks põhimõtteliselt 2021. jaanuaril XNUMX, pole selle esindajatekojas veel hääletatud. Kui Interneti-konsultatsiooni käigus positiivselt vastu võetud partnerluste ajakohastamise seaduse eelnõu võtab esinduskoda praegusel kujul tegelikult vastu, muutuvad teie kui ettevõtja jaoks tulevikus mõned asjad. Allpool käsitletakse mitmeid olulisi kavandatud muudatusi.

Eristada elukutset ja ettevõtlust

Esiteks kuulub ühingu koosseisu kolme asemel ainult kaks juriidilist vormi, nimelt ühing ja usaldusühing ning seltsingu ja VOF-i vahel eraldi vahet ei tehta. Mis puutub nimesse, siis partnerlus ja VOF eksisteerivad edasi, kuid erinevused nende vahel kaovad. Muudatuse tulemusel hägustub senine erinevus elukutse ja ettevõtluse vahel. Kui soovite luua ettevõtjana partnerlussuhte, peate oma tegevuse raames ikkagi kaaluma, millise õigusliku vormi valite, kas partnerluse või VOF. Lõppude lõpuks on partnerlusega koostöö, mis puudutab professionaalset tegevust, samal ajal kui VOF-iga toimub äritegevus. Elukutse puudutab peamiselt iseseisvaid elukutseid, kus kesksed on töö tegija isikuomadused, näiteks notarid, raamatupidajad, arstid, juristid. Ettevõte on rohkem ärisfääris ja peamine eesmärk on teenida kasumit. Pärast partnerluste kaasajastamise seaduse eelnõu jõustumist võib selle valiku välja jätta.

Vastutus

Seoses kahelt partnerluselt kolmele üleminekuga kaob ka vastutuse konteksti erinevus. Praegu vastutavad täisühingu osanikud ainult võrdsete osade eest, samas kui VOF-i partnerid saavad vastutada kogu summa eest. Partnerluste kaasajastamise seaduse eelnõu jõustumise tõttu vastutavad partnerid (lisaks ettevõttele) solidaarselt kogu summa eest. Mis tähendab suurt muutust näiteks raamatupidajate, tsiviilõiguslike notarite või arstide endiste täisühingute puhul. Kui aga teine ​​pool usaldab loovutamise konkreetselt ainult ühele partnerile, siis lasub vastutus ka ainult sellel partneril (koos ettevõttega), välja arvatud teised partnerid.

Kas liitute partnerina pärast seda, kui partnerluse kaasajastamise seaduse eelnõu on jõustunud? Sellisel juhul vastutate muudatuse tulemusena ainult ettevõtte võlgade eest, mis tekivad pärast kannet, mitte enam ka võlgade eest, mis tekkisid juba enne teie sisenemist. Kas soovite partnerist lahkuda? Siis vabastatakse teid hiljemalt viis aastat pärast vastutuse lõppemist ettevõtte kohustuste eest. Muide, võlausaldaja peab kõigepealt võlgnevuste eest kohtusse pöörduma ise. Ainult juhul, kui ettevõte ei suuda võlgu maksta, võivad võlausaldajad võtta partnerite solidaarvastutuse.

Juriidiline isik, sihtasutus ja jätkamine

Partnerluste kaasajastamise seaduse eelnõus määratakse partnerlustele muudatuste kontekstis automaatselt ka oma juriidiline isik. Teisisõnu: partnerlussuhted, nagu ka NV ja BV, saavad õiguste ja kohustuste iseseisvaks kandjaks. See tähendab, et partneritest ei saa enam üksikult, vaid ühisvara hulka kuuluvate varade ühisomanikke. Ettevõte saab ka eraldi vara ja likviidseid varasid, mis ei ole segatud partnerite eravaradega. Nii saavad seltsingud iseseisvalt kinnisvara omanikuks saada ka ettevõtte nimel sõlmitud lepingute kaudu, mida kõik partnerid ei pea iga kord allkirjastama, ning saavad need ise hõlpsalt üle anda.

Erinevalt NV-st ja BV-st ei nõua eelnõu seltside asutamiseks notariaalset sekkumist notariaalakti või algkapitali abil. Juriidilise isiku asutamiseks ilma notari sekkumiseta puudub praegu juriidiline võimalus. Pooled saavad luua partnerluse, sõlmides omavahel koostöölepingu. Lepingu vorm on vaba. Tavalist koostöölepingut on lihtne veebis leida ja alla laadida. Ebakindluse ja kulukate menetluste vältimiseks tulevikus on siiski soovitatav kaasata koostöölepingute valdkonda spetsialiseerunud jurist. Kas soovite koostöölepingu kohta rohkem teada saada? Seejärel võtke ühendust Law & More spetsialistid.

Lisaks võimaldab partnerluste kaasajastamise seaduse eelnõu ettevõtjal jätkata ettevõtte tegevust pärast teise partneri tagasiastumist. Partnerlust ei ole vaja enam esimesena lõpetada ja see eksisteerib edasi, kui pole kokku lepitud teisiti. Kui seltsing lõpetatakse, on ülejäänud partneril võimalik jätkata ettevõtet füüsilisest isikust ettevõtjana. Tegevuse jätkumisel lõpetamine toob kaasa üleandmise universaalse tiitli all. Sellisel juhul ei nõuta arve jällegi notariaalakti, kuid nõuab registreeritud vara võõrandamiseks kohaletoimetamiseks vajalike vorminõuete täitmist.

Lühidalt, kui arve praegusel kujul vastu võetakse, ei ole teil ettevõtjana mitte ainult lihtsam ettevõttet luua seltsingu vormis, vaid ka jätkata ja võib-olla pensionist lahkuda. Partnerlussuhete kaasajastamise seaduse eelnõu jõustumise kontekstis tuleb siiski silmas pidada mitmeid olulisi juriidilist isikut või vastutust puudutavaid küsimusi. Kell Law & More mõistame, et selle uue õigusakti olemasolul võib muudatustega kaasneda veel palju küsimusi ja ebakindlust. Kas soovite teada, mida moderniseerimispartnerluse seaduse jõustumine teie ettevõtte jaoks tähendab? Või kas soovite jääda kurssi selle seaduseelnõu ja muude asjakohaste õiguslike arengutega ettevõtteõiguse valdkonnas? Siis võtke ühendust Law & More. Meie advokaadid on ettevõtteõiguse eksperdid ja lähenevad isiklikult. Nad annavad teile hea meelega lisateavet või nõuandeid!

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti Privaatsuspoliitika
Law & More B.V.