BF Skinner ütles kunagi: "Tegelikult pole küsimus selles, kas masinad mõtlevad, vaid kas mehed teevad seda ..."

BF Skinner ütles kord: "Päris küsimus pole mitte selles, kas masinad mõtlevad, vaid kas mehed seda teevad". See ütlus on väga rakendatav isesõitva auto uue nähtuse ja viiside osas, kuidas ühiskond selle tootega suhtub. Näiteks tuleb hakata mõtlema isesõitva auto mõjust Hollandi moodsa teedevõrgu kujundusele. Seetõttu pakkus minister Schultz van Haegen 23. detsembril Hollandi esindajatekojale ettekannet Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen (Isesõitvad autod, uurides teede kujundamist). Selles raportis kirjeldatakse muu hulgas ootust, et märkidest ja teekattemärgistusest võib ilma jääda, kujundada teid teisiti ja vahetada andmeid sõidukite vahel. Sel moel saab isesõitev auto aidata kaasa liiklusprobleemide kõrvaldamisele.

Jaga