Tegelikult pole küsimus selles, kas masinad mõtlevad, vaid selles, kas mehed mõtlevad

BF Skinner ütles kord: "Tegelikult pole küsimus selles, kas masinad mõtlevad, vaid kas mehed teevad seda"

See ütlus on väga rakendatav isejuhtiva auto uue nähtuse ja ühiskonna selle toote käitumise suhtes. Näiteks tuleb hakata mõtlema isejuhtiva auto mõjust Hollandi tänapäevase teedevõrgu kujundusele. Sel põhjusel pakkus minister Schultz van Haegen 23. detsembril Hollandi Esindajatekojale aruannet „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen” („Isesõitvad autod, teede kujunduse mõju uurimine”). See aruanne kirjeldab muu hulgas ootust, et on võimalik märkid ja teekattemärgid välja jätta, teid erinevalt kujundada ja sõidukite vahel andmeid vahetada. Nii saab isejuhtiv auto aidata kaasa liiklusprobleemide kõrvaldamisele.

Jaga
Law & More B.V.