Tööloa taotlemine Hollandis

Tööloa taotlemine Hollandis

Seda peate Ühendkuningriigi kodanikuna teadma

Kuni 31. detsembrini 2020 kehtisid Ühendkuningriigi suhtes kõik EL-i eeskirjad ja Suurbritannia kodakondsusega kodanikud said hõlpsasti asuda tööle Hollandi ettevõtetesse, st ilma elamis- või tööluba. Kui Ühendkuningriik lahkus 31. detsembril 2020 Euroopa Liidust, on olukord muutunud. Kas olete Suurbritannia kodanik ja kas soovite pärast 31. detsembrit 2020 Hollandis töötada? Siis on mitmeid olulisi teemasid, mida peaksite meeles pidama. Sellest hetkest alates ei kehti ELi eeskirjad Ühendkuningriigi suhtes enam ning teie õigusi reguleeritakse kaubandus- ja koostöölepingu alusel, mille Euroopa Liit ja Ühendkuningriik on kokku leppinud.

Muide, kaubandus- ja koostööleping sisaldab märkimisväärselt vähe kokkuleppeid töötavate Suurbritannia kodanike kohta Hollandis alates 1. jaanuarist 2021. Selle tulemusena kehtivad väljaspool ELi asuvate kodanike (kes ei ole EL / EMP või Šveits) lubatakse töötada Hollandis. Selles kontekstis näeb välisriigi kodanike tööhõive seadus (WAV) ette, et väljaspool ELi asuval kodanikul on vaja Hollandis tööluba. Olenevalt perioodist, mil kavatsete Hollandis tööd teha, saab taotleda kahte tüüpi tööluba:

  • tööluba (TWV) UWV-st, kui viibite Hollandis vähem kui 90 päeva.
  • kombineeritud elamis- ja tööluba (GVVA) IND-ist, kui viibite Hollandis kauem kui 90 päeva.

Mõlemat tüüpi tööloa puhul ei saa te ise UWV-le või IND-ile taotlust esitada. Tööloa peab tööandja taotlema eelnimetatud ametiasutustelt. Enne kui antakse tööluba ametikohale, mille soovite täita Suurbritannias Madalmaades ja seega ka väljaspool ELi asuva kodanikuna, peavad olema täidetud mitmed olulised tingimused.

Hollandi ega Euroopa tööturul pole sobivaid kandidaate

TWV või GVVA tööloa andmise üks oluline tingimus on see, et Hollandi ega Euroopa tööturul pole „eelispakkumist”. See tähendab, et teie tööandja peab kõigepealt leidma töötajad Hollandist ja EMP-st ning teatama vakantsest kohast UWV-le, teatades sellest UWV tööandja teeninduspunktile või postitades sinna. Ainult siis, kui teie Madalmaade tööandja suudab tõestada, et tema intensiivsed värbamispüüdlused pole tulemusi andnud (st ükski Hollandi ega EMP töötaja ei olnud sobiv ega olnud saadaval), võite selle tööandja juurde tööle asuda. Muide, eespool nimetatud tingimust rakendatakse vähem rangelt personali üleviimise olukorras rahvusvahelises kontsernis ja kui see puudutab akadeemilisi töötajaid, kunstnikke, külalislektoreid või praktikante. Lõppude lõpuks ei eeldata, et need (Suurbritannia) kodanikud väljastpoolt EL-i püsivalt Hollandi tööturule siseneksid.

Kehtiv elamisluba töötajale väljastpoolt ELi

Teine oluline tingimus, mis TWV või GVVA tööloa andmisel on seatud, on see, et teil kui brittil ja seega väljaspool ELi asuvatel kodanikel on (või saate) kehtiv elamisluba, millega saate töötada Hollandis. Hollandis töötamiseks on olemas erinevad elamisload. Milline elamisluba vajate, määratakse kõigepealt selle kestuse põhjal, mille jooksul soovite Hollandis töötada. Kui see on lühem kui 90 päeva, piisab tavaliselt lühiajalisest viisast. Selle viisa saate taotleda oma päritoluriigi või pideva elukohariigi Hollandi saatkonnas.

Kui soovite aga töötada Hollandis kauem kui 90 päeva, sõltub elamisloa tüüp tööst, mida soovite Hollandis teha:

  • Ülekanne ettevõtte sees. Kui töötate ettevõttes väljaspool Euroopa Liitu ja teid suunatakse praktikandi, juhi või spetsialistina Hollandi harukontorisse, saab teie Hollandi tööandja teile GVVA alusel taotleda teile elamisluba. Sellise elamisloa andmiseks peate lisaks mitmetele üldtingimustele vastama mitmetele tingimustele, nagu kehtiv isikut tõendav dokument ja tausttunnistus, sealhulgas kehtiv tööleping väljaspool ELi asutatud ettevõttega. Ettevõttesisese üleviimise ja vastava elamisloa kohta lisateabe saamiseks pöörduge palun Law & More.
  • Kõrgelt kvalifitseeritud sisserändaja. Kõrgelt kvalifitseeritud sisserändajate luba saab taotleda kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele väljastpoolt Euroopa Liitu, kes lähevad Hollandisse tööle kõrgema juhtkonna ametikohale või spetsialistiks. Taotluse selleks esitab tööandja IND-le GVVA raames. Seetõttu ei pea seda elamisluba ise taotlema. Enne selle andmist peate siiski vastama mitmetele tingimustele. Need tingimused ja lisateavet nende kohta leiate meie lehelt Teadmistest rändaja. Pange tähele: teadlaste suhtes kehtivad direktiivi (EL) 2016/801 tähenduses erinevad (täiendavad) tingimused. Kas olete Briti teadlane, kes soovib vastavalt juhendile Hollandis töötada? Siis võtke ühendust Law & More. Meie sisserände ja tööõiguse valdkonna spetsialistid aitavad teid hea meelega.
  • Euroopa sinine kaart. Euroopa sinine kaart on kombineeritud elamis- ja tööluba kõrgelt haritud sisserändajatele, kellel on sarnaselt Suurbritannia kodanikega alates 31. detsembrist 2020 ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus ja kes on samuti registreeritud Tööandja poolt GVVA raames tuleb taotleda IND-i. Euroopa sinise kaardi omanikuna võite alustada tööd teises liikmesriigis ka pärast seda, kui olete 18 kuud Hollandis töötanud, tingimusel et vastate selle liikmesriigi tingimustele. Meie lehelt saate ka lugeda, millised tingimused need on Teadmistest rändaja.
  • Palgatöö. Lisaks ülaltoodud võimalustele on palgatöö tegemiseks ka mitmed muud elamisload. Kas te ei tunne ennast ülaltoodud olukordades ära, näiteks sellepärast, et soovite töötada Suurbritannia töötajana kindlal Hollandi ametikohal kunsti ja kultuuri alal või Briti korrespondendina Hollandi reklaamikandjas? Sellisel juhul kehtib teie puhul tõenäoliselt teistsugune elamisluba ja peate vastama teistele (täiendavatele) tingimustele. Vajalik täpne elamisluba sõltub teie olukorrast. Kell Law & More saame need koos teiega kindlaks määrata ja selle põhjal määrata, millistele tingimustele peate vastama.

Tööluba pole vaja

Mõnel juhul ei vaja te Suurbritannia kodanikuna TWV või GVAA tööluba. Pange tähele, et enamikul erandjuhtudel peate ikkagi suutma esitada kehtiva elamisloa ja mõnikord teatada UWV-le. Tööloa kaks peamist erandit, mis on tavaliselt kõige asjakohasemad, on toodud allpool:

  • Briti kodanikud, kes (tulid) elama Hollandisse enne 31. detsembrit 2020. Neid kodanikke hõlmab Ühendkuningriigi ja Madalmaade vahel sõlmitud taganemisleping. See tähendab, et isegi pärast seda, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lõplikult lahkunud, saavad need Suurbritannia kodanikud jätkata töötamist Hollandis ilma tööloata. See kehtib ainult siis, kui kõnealustel Suurbritannia kodanikel on kehtiv elamisluba, näiteks ELi alalise elamisdokumendiga. Kas kuulute sellesse kategooriasse, kuid teil pole siiski Hollandis viibimise kohta kehtivat dokumenti? Siis on mõistlik taotleda endiselt elamisluba tähtajaliseks või määramata ajaks, et tagada vaba juurdepääs tööturule Hollandis.
  • Sõltumatud ettevõtjad. Kui soovite töötada Hollandis füüsilisest isikust ettevõtjana, vajate elamisluba „töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana”. Kui soovite saada sellist elamisluba, peavad teie teostatavad tegevused olema Hollandi majanduse jaoks esmatähtsad. Toode või teenus, mida kavatsete pakkuda, peab olema ka Madalmaade jaoks uuenduslik. Kas soovite teada, millistele tingimustele peate vastama ja millised ametlikud dokumendid peate taotluse esitamiseks esitama? Siis saate pöörduda advokaatide poole Law & More. Meie advokaadid abistavad teid meeleldi taotluse esitamisel.

At Law & More saame aru, et iga olukord on erinev. Seetõttu kasutame personaalset lähenemist. Kas soovite teada, milliseid (muid) elamis- ja töölube või erandeid teie puhul kohaldatakse ja kas vastate nende andmise tingimustele? Siis võtke ühendust Law & More. Law & MoreAdvokaadid on sisserände- ja tööõiguse valdkonna eksperdid, et nad saaksid teie olukorda korralikult hinnata ja koos teiega kindlaks teha, milline elamis- ja tööluba sobib teie olukorraga ja milliseid tingimusi peate järgima. Kas soovite siis taotleda elamisluba või korraldada tööloa taotlust? Isegi siis Law & More spetsialistid aitavad teid hea meelega.

Privacy Settings
Me kasutame küpsiseid teie veebisaidi kasutamise kogemuse parandamiseks. Kui kasutate meie teenuseid brauseri kaudu, saate oma veebibrauseri seadetes küpsiseid piirata, blokeerida või eemaldada. Kasutame ka kolmandate osapoolte sisu ja skripte, mis võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid. Selliste kolmandate osapoolte manuste lubamiseks võite allpool anda valikulise nõusoleku. Täieliku teabe saamiseks kasutatavate küpsiste, kogutavate andmete ja nende töötlemise kohta kontrollige palun meie veebisaiti PRIVAATSUS
Law & More B.V.